VERIZON WIRELESS CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP DỊCH VỤ DI ÐỘNG TỒN DIỆN CHO TIỂU THƯƠNG

BASKING RIDGE, NJ — Trong tình hình kinh tế hiện nay với nhiều thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ, Verizon Wireless xin nhắc nhở các chủ doanh nghiệp về sự phối hợp độc đáo của các kỹ thuật di động với các đặc tính cĩ sẵn để giúp phá vỡ các hàng rào thơng tin liên lạc rất quan trọng trong việc điều hành một cơng ty thành cơng. Với các cơng cụ di động sáng tạo như thiết bị và ứng dụng Intuit GoPayment, máy tablet và điện thoại thơng minh đi kèm với mạng mở rộng và các chương trình dịch vụ của Verizon Wireless, Verizon Wireless giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ trở nên cĩ hiệu quả và hiệu lực hơn trong các hoạt động của họ.

"Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy số doanh nghiệp Mỹ do người Mỹ gốc Châu Á làm chủ tăng lên hơn 40% - hơn gấp hai lần tỷ lệ tồn quốc," Elva Lima, giám đốc điều hành về quan hệ cộng đồng và thơng tin liên lạc đa văn hĩa của Verizon Wireless, phát biểu. "Kỹ thuật vơ tuyến cĩ thể đĩng vai trị quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Ðĩ là lý do chúng tơi đang cung cấp cho các hãng Mỹ gốc Châu Á đang ngày càng tăng trưởng các sản phẩm và dịch vụ cĩ thể giúp họ cạnh tranh trong mơi trường kinh doanh ngày càng mang tính tồn cầu và tất bật."

Thơng qua mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G đáng tin cậy nhất và lớn nhất, Verizon Wireless cung cấp cho các chủ doanh nghiệp các giải pháp văn phịng di động tồn diện để giúp tăng khả năng di chuyển, tăng năng suất, và giảm chi phí. Các cơng cụ và đặc điểm phù hợp với doanh nghiệp được cung cấp thơng qua Verizon Wireless bao gồm:

  • Các Thiết Bị – Verizon Wireless cung cấp nhiều thiết bị phục vụ cho tất cả mọi loại nhu cầu thơng tin liên lạc của các doanh nghiệp. Các thiết bị này bao gồm điện thoại cơ bản, điện thoại thơng minh, máy tablet, thiết b ị hotspot di động, và modem 4G USB. Các giải pháp thư điện tử vơ tuyến cũng được cung cấp thơng qua các chương trình khác như Android, BlackBerry, Windows® Phone và iOS cĩ khả năng giúp nhân viên sắp
  • Các Chương Trình Gọi Ðiện Thoại Doanh Nghiệp – Chương trình Friends & Family for Business (Bạn Bè & Gia Ðình cho Doanh Nghiệp) cho phép gọi khơng giới hạn cho những người quý vị làm việc với họ thường xuyên nhất. Với nhiều chương trình doanh nghiệp khác nhau để chọn, các chủ doanh nghiệp cĩ thể được hưởng dịch vụ gọi khơng giới hạn cho đến 10 số điện thoại, được tiết kiệm chi phí, giảm phí tổn thời gian nĩi chuyện tiềm năng cho các trương mục doanh nghiệp, và dùng các bản báo cáo trên mạng Internet để tìm ra những số điện thoại phù hợp nhất cho chương trình Friends & Family for Business.
  • Các Chương Trình Ứng Dụng Doanh Nghiệp – Verizon Wirelss cung cấp nhiều chương trình ứng dụng phù hợp với doanh nghiệp. Chẳng hạn, Verizon Wireless và Intuit mới hợp tác để cung cấp chương trình ứng dụng GoPayment và chương trình đọc thẻ tín dụng di động để giúp tất cả các doanh nghiệp nhỏ cĩ khả năng thực hiện các thanh tốn thẻ tín dụng bằng điện thoại thơng minh và máy tablet. Chương trình GoPayment tạo sự dễ dàng và chi phí rẻ cho bất cứ ai bán sản phẩm hay dịch vụ để nhận thanh tốn bằng thẻ tín dụng một cách vơ tuyến. Cĩ thể cà thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thơng qua chương trình đọc thẻ hoặc đánh số thẻ vào chương trình ứng dụng. GoPayment hỗ trợ các thiết bị chạy trên Android, BlackBerry và iOS đối với các điện thoại thơng minh và máy tablet 3G và 4G LTE phổ biến nhất.
  • Field Force Manager (Làm Việc Bên Ngồi)– Field Force Manager giúp chủ doanh nghiệp quản lý các nhân viên khơng làm việc tại cơ sở của mình để theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp. Ðây là một chương trình ứng dụng trang mạng và thiết bị cầm tay rất mạnh, cung cấp khả năng quản lý địa điểm, hướng dẫn lái xe, sai phái cơng việc, và nhiều thứ khác.
  • Push to Talk (Nhấn Nút để Nĩi) – Push to Talk (Nhấn Nút để Nĩi) cung cấp cho chủ doanh nghiệp khả năng thơng tin liên lạc ngay lập tức với một hay nhiều thành viên trong nhĩm mà chỉ cần nhấn một nút. Ðặc điểm này cũng giúp chủ doanh nghiệp kiểm tra tình trạng các thành viên trong nhĩm và quản lý thơng tin liên lạc cho nguyên cả cơng ty trên mạng.

Ðể biết thêm thơng tin hoặc các đặc điểm doanh nghiệp bổ sung được cung cấp thơng qua Verizon Wireless, xin ghé vào www.verizonwireless.com/b2c/businessSolutions.

Sơ Lược về Verizon WirelessVerizon Wireless điều hành mạng 4G nhanh nhất và tiến bộ nhất trong nước và mạng 3G đáng tin cậy nhất và lớn nhất trong nước. Cơng ty phục vụ tổng cộng 106.3 triệu đường dây kết nối vơ tuyến, trong đĩ bao gồm hơn 89.7 triệu khách hàng bán lẻ. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 83.000 nhân viên trên tồn quốc, Verizon Wireless là cơng ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ðể biết thêm thơng tin, xin ghé thăm www.verizonwireless.com. Ðể xem trước và yêu cầu các đoạn phim video cĩ phẩm chất truyền hình và ảnh chụp sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Thơng Tin Ða Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.

####