Verizon Wireless Thể Hiện Vị Trí Dẫn Đầu về Dịch Vụ Chăm Sĩc Khách Hàng, theo Nghiên Cứu Mới Nhất của J.D. Power and Associates

BASKING RIDGE, NJ — Một lần nữa, Verizon Wireless lại được xếp hạng cao nhất về dịch vụ chăm sĩc khách hàng trong số các hãng lớn tồn quốc trong ngành Vơ Tuyến ở Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu do J.D. Power and Associates thơng báo vào ngày 2 tháng 2, 2012.

Nghiên cứu Dịch Vụ Đầy Đủ về Chăm Sĩc Khách Hàng Vơ Tuyến 2012 (2012 Wireless Customer Care Full ServiceSM) – Quyển 1 được J.D. Power and Associates thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2011. Các kết quả dựa vào ‎ý kiến phản hồi thu thập từ những khách hàng vơ tuyến mới liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ vơ tuyến của mình qua điện thoại, tại cửa hàng, hoặc trên trang mạng Internet.

Verizon Wireless làm việc tốt hơn các hãng cạnh tranh và nổi bật với tư cách hãng dẫn đầu ngành trong lần nghiên cứu thứ hai liên tục (nghiên cứu gần đây nhất được phát hành vào tháng 7 năm 2011). Trong nghiên cứu được phát hành gần đây nhất, Verizon Wireless được điểm 762, cao hơn 10 điểm so với điểm trung bình của tồn bộ ngành.

"Mục tiêu của chúng tơi là cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội tồn diện, và chúng tơi rất phấn khởi khi khách hàng một lần nữa đã xếp hạng dịch vụ chăm sĩc khách hàng của Verizon Wireless tốt nhất trong số các cơng ty vơ tuyến tồn quốc ở Mỹ," John Bianchi, phĩ chủ tịch về hoạt động dịch vụ khách hàng của Verizon Wireless, phát biểu. "Chúng tơi đánh giá cao lịng trung thành hàng đầu trong ngành của khách hàng chúng tơi, và sẽ tiếp tục phát triển nhân sự và kỹ thuật để phục vụ khách hàng tốt hơn và giúp họ quản lý‎ cuộc sống vơ tuyến một cách đơn giản hơn."

Verizon Wireless, hãng cung cấp mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước, và mạng 4G LTE nhanh nhất và tiến bộ nhất, cung cấp cho khách hàng nhiều l‎ý do để lựa chọn và giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Verizon Wireless cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phẩm chất cao được hậu thuẫn bởi dịch vụ khách hàng được giải thưởng của mình. Để biết thêm thơng tin về Verizon Wireless, xin ghé vào www.verizonwireless.com.

Sơ Lược về Verizon WirelessVerizon Wireless điều hành mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước. Cơng ty phục vụ tổng cộng 108,7 triệu đường dây kết nối vơ tuyến, trong đĩ bao gồm 92,2 triệu khách hàng bán lẻ. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 82.000 nhân viên trong khắp nước, Verizon Wireless là cơng ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Để biết thêm thơng tin, xin ghé vào http://www.verizonwireless.com.  Để xem trước và yêu cầu lấy các đoạn phim video đủ phẩm chất truyền hình và hình ảnh sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Đa Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.

####