VERIZON WIRELESS RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH SHARE EVERYTHING MỚI CHO ĐIỆN THOẠI CĂN BẢN, SMARTPHONES, TABLETS VÀ CÒN NHIỀU NỮA

BASKING RIDGE, NJ — Verizon Wireless hôm nay công bố Chương Trình Share Everything (Mọi Thứ Dùng Chung), mãi mãi thay đổi cách thức khách hàng mua dịch vụ vô tuyến. Các Chương Trình Share Everything bao gồm không giới hạn số phút gọi điện thoại, không giới hạn tin nhắn bản văn, tin nhắn video và hình và một định mức dữ liệu cho tối đa tới 10 máy của Verizon Wireless. Ngoài ra, dịch vụ Hotspot Di Động trên tất cả các máy được bao gồm trong các Chương Trình Share Everything mà không tốn thêm lệ phí. Khai trương các Chương Trình Share Everything khởi chạy vào ngày 28 tháng Sáu và sẽ có sẵn cho khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại muốn chuyển sang các chương trình mới này. 

Bà Tami Erwin, phó chủ tịch và giám đốc tiếp thị của Verizon Wireless, nói: “Khách hàng đã yêu cầu, và hôm nay Verizon Wireless là hãng đầu tiên trong ngành đã đáp ứng. Chương Trình Share Everything là tiêu chuẩn mới của ngành dịch vụ vô tuyến. Các chương trình thật đơn giản; khách hàng sẽ không còn phải suy nghĩ về các chương trình điện thoại và nhắn tin của mình nữa, bởi vì cả hai đều là không giới hạn.  Chương Trình Share Everything thuận tiện; khách hàng chọn một chương trình dữ liệu và chia sẻ với tối đa 10 máy cầm tay. Và, miễn lo lắng; khách hàng có thể kết nối các máy 3G hay 4G của họ bất cứ nơi nào và bất kỳ lúc nào họ muốn trên mạng lưới đáng tin cậy nhất của Hoa Kỳ.” 

Cách Thức Hoạt Động của các Chương Trình Share Everything

Để bắt đầu Chương Trình Share Everything, trước hết, khách hàng chọn máy họ muốn có trong trương mục của mình. Bước tiếp theo là chọn một chương trình bao gồm không giới hạn số phút, không giới hạn số tin nhắn và một định mức dữ liệu dùng chung có mức khởi đầu là 1GB cho $50. Khách hàng có thể thêm một tablet vào Chương Trình Share Everything khi trả thêm $10, mà không cần phải ký hợp đồng dài hạn. Bảng sau đây cho thấy giá biểu cho một trương mục có nhiều máy khác nhau, như smartphone, tablet hay điện thoại căn bản, trong hóa đơn gửi tới cho cùng một người.

Bước 1
    Bước 2

Truy Cập Đường DâyHàng Tháng (mỗi máy)
 Số PhútDùng Chung
Số Tin NhắnDùng Chung 
Dữ Liệu Dùng Chung 
Truy Cập Trương Mục Hàng Tháng(dùng chung với tối đa 10 máy)  

Smartphones - $40Điện Thoại Căn Bản - $30Jetpacks/USBs/Notebooks/Netbooks - $20Tablets  - $10   
 Không giới hạn
 Không giới hạn
 1 GB
 $50

 Không giới hạn
 Không giới hạn
 2 GB
 $60

 Không giới hạn
 Không giới hạn
 4 GB
 $70

 Không giới hạn
 Không giới hạn
 6 GB
 $80

 Không giới hạn
 Không giới hạn
 8 GB
 $90

 Không giới hạn
 Không giới hạn
 10 GB
 $100

Có những chương trình riêng cho các trương mục chỉ có điện thoại căn bản, hoặc các máy chỉ dùng dữ liệu như USB modems hay Hotspot Di Động Jetpack tại: www.verizonwireless.com/ShareEverything

Bà Erwin nói thêm:  “Khi soạn những chương trình này, đầu tiên chúng tôi hỏi xem khách hàng muốn có gì trong chương trình dịch vụ vô tuyến. Chúng tôi cũng xem xét về kỹ nghệ và cách thức khách hàng đang sử dụng kỹ nghệ đó để quản lý cuộc sống. Và cuối cùng, chúng tôi cân nhắc tới sự tiến triển của kỹ nghệ và cách thức khách hàng sẽ dùng kỹ nghệ vô tuyến trong tương lai. Các Chương Trình Share Everything là kết quả của nghiên cứu đó. Các chương trình này bao trọn các máy móc Verizon Wireless đang có, từ điện thoại căn bản tới smartphones, từ tablets tới Jetpacks và còn nhiều hơn nữa. Các Chương Trình Share Everything thể hiện sự biến chuyển lớn lao trong cách suy nghĩ của khách hàng về dịch vụ vô tuyến.”  

Chuyển Sang Chương Trình Share Everything

Khách hàng hoàn toàn tự do giữ lại các chương trình hiện có của mình, nhưng sẽ không có lệ phí hay phải gia hạn hợp đồng để chuyển sang Chương Trình Share Everything mới. Để giúp khách hàng quyết định chọn lựa Chương Trình Share Everything tốt nhất, Verizon Wireless đã tạo ra công cụ trực tuyến dễ dàng sử dụng tại:  www.verizonwireless.com/ShareEverything

Sơ Lược về Verizon WirelessVerizon Wireless điều hành mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước. Công ty phục vụ tổng cộng 93.0 triệu đường dây kết nối vô tuyến, trong đó bao gồm 88.0 triệu khách hàng bán lẻ trả tiền sau. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 80,000 nhân viên trong khắp nước, Verizon Wireless là công ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Để biết thêm thông tin, xin ghé vào http://www.verizonwireless.com. Để xem trước và yêu cầu lấy các đoạn phim video đủ phẩm chất truyền hình và hình ảnh sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Đa Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.

####