Thế Giới Kết Nối Mạng Vượt Ra Ngoài Điện Thoại Thông Minh và Máy Tablet

Có một thiết bị kết nối với mạng Internet và có các chương trình ứng dụng cá nhân có thể khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và có các giải pháp tiện lợi cộng với khả năng di chuyển dễ dàng. Các điện thoại thông minh và máy tablet chỉ là giai đoạn đầu của một lối sống thực sự kết nối với mạng. Giờ đây có nhiều loại thiết bị kết nối mạng hàng ngày, từ máy chụp ảnh đến xe hơi.

Máy chụp hình Samsung Galaxy Camera, được giới thiệu hồi tháng 12, là máy chụp ảnh kết nối mạng đầu tiên trên mạng Verizon Wireless 4G LTE. Trước đây, để đưa hình lên mạng từ máy chụp ảnh, qu‎ý vị phải cắm vào máy điện toán hoặc lấy hình vào từ thẻ bộ nhớ. Máy chụp ảnh kết nối mạng, chẳng hạn như máy Galaxy Camera, bỏ hẳn giai đoạn này và cho phép quý vị đưa hình lên mạng khi quý vị chụp.

Mặc dù máy chụp ảnh Galaxy Camera đã có sẵn khả năng kết nối mạng, kỹ thuật vô tuyến sáng tạo có thể tiến thêm bước nữa và biến thiết bị không có khả năng kết nối mạng thành thiết bị kết nối mạng, chẳng hạn như xe hơi của quý vị.

Hệ thống Chẩn Đoán Xe Hơi Vehicle Diagnostics của Delphi kết nối xe hơi của quý vị ngay lập tức, làm tăng thêm các lợi ích và thay đổi cách thức quý vị tương tác với xe. Sử dụng hệ thống này, quý vị gắn một thiết bị nhỏ vào hệ thống chẩn đoán của xe hơi. Thiết bị này sẽ sử dụng mạng Verizon Wireless và thực hiện việc kết hợp đồng bộ các dữ liệu với xe của quý vị thông qua một chương trình ứng dụng mà quý vị có thể lấy xuống. Quý vị có thể xem xét trước các thông tin chẩn đoán và điều chỉnh để nhận các lời cảnh báo bằng cách sử dụng chương trình ứng dụng này trên điện thoại thông minh của mình.

Chẳng hạn, nếu đèn kiểm tra động cơ bật lên, quý vị có thể kiểm tra chương trình ứng dụng này và nó sẽ cho quý vị biết phải giải quyết vấn đề gì trước khi đến gặp thợ máy.

Những gia đình muốn nhận biết hành vi lái xe của con mình có thể lập nên các "hàng rào" ở những địa điểm khác nhau và nhận được lời cảnh báo khi người lái xe rời khỏi khu vực bị rào. Phụ huynh cũng có thể lập các lời cảnh báo khác, chẳng hạn như nhận được thư điện tử khi người lái xe chạy quá 75 dặm một giờ trong năm giây hoặc lâu hơn.

Điện thoại thông minh của quý vị cũng có thể ngăn ngừa các tình huống bối rối khi quý vị để quên chìa khóa trong xe đã khóa. Sử dụng chương trình ứng dụng này, quý vị có thể biến điện thoại thông minh thành chìa khóa để khóa hoặc mở cửa của những chiếc xe tương thích. Ngoài ra, việc quên không nhớ mình đậu xe ở đâu sẽ không còn là vấn đề nữa vì quý vị có thể tìm địa điểm của xe ngay trên điện thoại thông minh của mình.

Xin kiểm tra để biết thêm từ Verizon ở CES.

####