Các nhu liệu điện thoại "Apps" hữu ích chuẩn bị vào Ðại Học

Nếu bạn đang học trung học năm cuối, nhiều phần là bạn vừa mới nhận hay đang chờ đợi một tin tức quan trọng – lá thơ nhận vào trường đại học.

Trong khi vẫn còn vài tháng nữa mới tới ngày dọn-vào trường, bạn có thể bắt đầu chuẩn bị trước để sẵn sàng vào đạ học bằng cách mài dũa những kỹ năng quan trọng, từ những việc thực thi trong đời sống (quản lý thời giờ) đến những việc hàng ngày (giặt đồ). May mắn thay, một trong những công cụ tốt nhất giúp cho bạn chuẩn bị sẵn sàng đang ở ngay trong lòng tay của bạn - chiếc điện thoại smartphone. Bằng cách tải xuống các nhu liệu điện thoại miễn phí, việc chuyển tiếp vào đại học có thể sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.

Giữa lúc đang ghi danh vào các lớp học cùng lúc lo tìm chỗ ở, điều quan trọng là phải biết cách tổ chức. Nhu liệu Evernote giúp lưu giữ và theo sát thời khóa biểu bạn rộn bằng cách cho phép người sử dụng ghi chú xuống, tạo nên danh sách những việc cần làm và thâu lời nhắc nhở. Ngoài những trách nhiệm trong việc học, sinh viên cũng cần phải quản lý đời sống tài chánh cá nhân - nhất là tiền vay đi học. Nhu liệu The Mint giúp theo sát và để ý cẩn thận đến ngân sách, các trương mục ngân hàng và các thẻ tín dụng.

Sống bận rộn về đêm luôn luôn là một yếu tố của đời sống sinh viên và kết quả là đôi lúc không có cả thời giờ để đi lấy đồ  ăn tối. Nhu liệu Verizon Concierge có thể được sử dụng để đặt đồ ăn, đặt chỗ ở nhà hàng, mua vé xem phim, và tìm ra chỗ giặt quần áo gần nhất. Nhắc đến những buổi ăn tối trễ, cái khó khăn năm đầu “freshman 15” có thể được tránh khỏi bằng cách sử dụng nhu điện thoại MyFitnessPal giúp tính toán năng lượng.

Và cuối cùng, với điện thoại smartphone đóng vai trò quan trọng trong suốt năm học đầu tiên, điều tối quan trọng là phải giữ điện thoại cho an toàn. Nhu liệu Verizon Mobile Security  bảo vệ thông tin trong điện thoại nếu điện thoại lỡ bị mất đi.  Verizon Backup and Sharing cũng có thể được sử dụng để truy cập vào các dữ liệu đã lưu trữ trong một hộp lưu trữ mà từ khu nội trú hay khuôn viên trường nào bạn đều có thể tìm lại được trong mùa thu này.

Trước khi khăn gói lên đường, hãy bảo đảm rằng điện thoại smartphone của bạn đã được chuẩn bị đầy đủ với những công cụ đúng cách để bạn có thể dễ dàng thích ứng với đời sống sinh viên.

####