Vượt Cản Trở Ngôn Ngữ với Kỹ Thuật Tân Kỳ

Một cuộc nghiên cứu cho thấy 75 phần trăm người Mỹ gốc Á sở hữu một điện thoại tinh khôn, tỷ lệ sở hữu cao nhất trong mọi nhóm dân số ở Hoa Kỳ. Không có gì là ngạc nhiên, đa số những người sở hữu điện thoại tinh khôn này ở độ tuổi từ 18 đến 34, và tỷ lệ thấp nhất sở hữu điện thoại tinh khôn nằm ở nhóm người ở tuổi từ 55 trở lên.

Cũng có thể là người Mỹ gốc Á lớn tuổi-đặc biệt là những người sinh ở nước ngoài - ngại thay đổi từ loại điện thoại cũ sang điện thoại tinh khôn vì cản trở về ngôn ngữ. Chung quy thì ở buổi bình minh của cuộc cách mạng điện thoại tinh khôn ngày nay, mọi hướng dẫn, danh sách sử dụng, kiểm soát và lập trình đều chỉ có bằng Anh ngữ, khiến cho những người không thông thạo Anh ngữ khó sử dụng.

Tuy nhiên, với khả năng ngôn ngữ tiếng Trung Hoa, tiếng Ðại Hàn, tiếng Việt đã được cài sẵn và lựa chọn sử dụng các ngôn ngữ này giờ đây trở thành một căn bản tiêu chuẩn đối với điện thoại tinh khôn ngày nay, cản trở ngôn ngữ sau cùng đã được loại trừ. Người sở hữu điện thoại tinh khôn kiểu mới giờ đây có thể chọn hệ thống ngôn ngữ sử dụng ngay tại giây phút họ bật điện thoại lên lần đầu. Họ cũng có thể tải xuống và cài vào nhu liệu viết ngôn ngữ thích hợp để có thể gởi email hay nhắn tin và ghi chú bằng thứ tiếng mẹ của mình.

Dành cho người nói tiếng Trung Hoa, Phím Ðánh Chữ Truyền Thống Trung Hoa đem lại cho người sử dụng nhiều chọn lựa nhất về cách thức nạp chữ, gồm cả giọng nói, viết tay, và Zhuyin đồng thời còn có cả chức năng dự đoán chữ kế tiếp. Dành cho những người sử dụng tiếng Trung Hoa đơn giản, Google Pinyin Input cung ứng nhiều chức năng tượng tự.

Google Korean IME, mặt khác, bao gồm chức năng nhận giọng nói chuyển sang đánh chữ nhắn tin cũng như tự điển tiếng Ðại Hàn giúp tìm và sửa lỗi. GoTiengViet 3 cho phép người sử dụng đánh tiếng Việt sử dụng phím theo dạng telex hay VNI và gồm các chức năng đoán chữ và kiểm tra chữ.

Những nhu liệu nào là nhu liệu viết tiếng Trung Hoa, tiếng Ðại Hàn, hay tiếng Việt quý vị yêu thích nhất, hãy cho chúng tôi biết trên Twitter tại @VZWnews.

Để biết thêm thông tin, http://news.verizonwireless.com/Vietnamese/Vietnamese.html.

####