Service Level AgreementVerizon Communications Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Verizon Communications Slovakia, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava

Registrované: Slovensko
Registračné číslo spoločnosti: 44 320 124
Číslo DPH: SK2022685192

Telefón: +44 118 905 5000
El. Mail: reception.reading@uk.verizon.com