Service Level Agreement

Software License AgreementVerizon Polska Sp. Z.o.o

Verizon Polska sp. z o.o.;
Sheraton Plaza
Ul. Boleslawa Prusa 2
00-493 Warsaw
Poland

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Numer KRS: 33911;
Numer NIP: 5262524379;
Kapitał zakładowy: 505 100,00 zł.