1. Wprowadzenie

Celem niniejszych Zasad jest wyjaśnienie, w jaki sposób spółki Verizon z siedzibą poza terytorium Stanów Zjednoczonych (w niniejszych Zasadach zwane łącznie „Verizon”, „my”, „nasze” lub „nas”) gromadzą i wykorzystują dane osobowe. Globalne przepisy dotyczące prywatności wymagają od Verizon przekazania użytkownikowi określonych informacji dotyczących naszego gromadzenia danych osobowych. Oprócz tych ogólnych Zasad istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych zależnie od sposobu interakcji z nami.

2. Jakie rodzaje danych osobowych gromadzi Verizon?

Verizon gromadzi dane osobowe klientów oraz ich pracowników, aplikantów, użytkowników końcowych, dostawców, odwiedzających witryny, użytkowników aplikacji i kandydatów na stanowiska pracy. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego), adres e-mail, nazwę firmy lub pracodawcy, imiona i nazwiska oraz stanowiska osób kontaktowych, numery faksu, adresy IP, identyfikatory urządzeń i informacje dotyczące lokalizacji, informacje o korzystaniu z usługi i witryny, dane dotyczące rozliczeń i transakcji, dane kart kredytowych i inne dane finansowe. Rodzaj gromadzonych informacji zależy przykładowo od zamówionej lub promowanej usługi lub usług. W przypadku klientów korzystających z naszych usług telematycznych gromadzimy również dane dotyczące samochodu i jazdy, np. informacje o lokalizacji i prędkości.

3. W jaki sposób Verizon uzyskuje dane osobowe?

Verizon może uzyskiwać dane osobowe na kilka sposobów, w tym na podstawie zamówień złożonych przez klientów i użytkowników końcowych (za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty elektronicznej, Internetu, formularza aplikacyjnego, formularza zamówienia lub umowy), na podstawie produktów i usług, portali i aplikacji, zapytań od obecnych i potencjalnych klientów, a także od dostawców, kontrahentów i kandydatów.

Verizon może korzystać z plików cookies i podobnych technologii w celu uzyskania informacji o odsłonach naszych witryn lub odpowiedziach na wysłane przez nas wiadomości e-mail. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci komputera i na dysku twardym bądź na urządzeniu mobilnym. Cookies umożliwiają działanie naszych stron internetowych lub przekazywanie informacji osobom trzecim. Mogą one dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia. Informacje nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, lecz zapewniają bardziej osobiste doświadczenie. W szczególności pliki cookies (a) umożliwiają nam podwyższenie jakości i użyteczności stron internetowych oraz określenie, które części naszych stron internetowych lub e-maile mogą być interesujące dla użytkownika (b) pozwalają zidentyfikować preferencje dotyczące technologii, w tym sposoby przechowywania i rozpoznawania konfiguracji oraz atrybutów użytkownika, (c) ułatwiają nawigację oraz (d) pozwalają spersonalizować doświadczenia. Wykorzystanie plików cookie umożliwia nam również automatyzację wprowadzania hasła w chronionych hasłem częściach witryn, aby użytkownik nie musiał wprowadzać hasła, ilekroć odwiedza taką witrynę.

Poniżej zamieszczono listę wykorzystywanych przez nas plików cookies oraz powiązane z nimi opcje:

  • Podstawowe pliki cookies pozwalają nam zapewniać pożądane usługi oraz utrzymać stronę internetową i jej opcje w stanie bezpieczeństwa. Dezaktywacja tych plików cookies może negatywnie wpłynąć na poziom funkcjonalności strony internetowej. Nie można zrezygnować z podstawowych plików cookies.

  • Pliki cookies dotyczące preferencji użytkownika są aktywowane podczas dokonywania wyborów na naszych stronach, pozwalają zapamiętać hasła i preferencje ustawień oraz dostosować nasze usługi do użytkownika. Z plików cookies można zrezygnować oraz wycofać zgodę na ich wykorzystywanie.

  • Analityczne pliki cookies pozwalają nam rozpoznać i zmierzyć sposób korzystania z naszych stron, stworzyć kompilację informacji dotyczących użytkowania, a ponadto pozwalają nam ulepszyć i rozwinąć sposób działania witryn. Nasze strony wykorzystują pliki cookies Google Analytics, pozwalając na analizę sposobu korzystania z nich. Informacje wygenerowane przez pliki cookie będą standardowo przechowywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak użytkownik przebywa na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, firma Google zawczasu skróci adres IP. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google będzie wykorzystywała te informacje na zlecenie Verizon w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych. Adres IP przekazywany z przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi, w których posiadaniu jest firma Google. Można zapobiec przekazywaniu danych dotyczących korzystania ze stron internetowych do firmy Google; w tym celu należy pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki. Z plików cookies można zrezygnować oraz wycofać zgodę na ich wykorzystywanie.

  • Pliki cookies dotyczące zachowania wprowadzone przez nas oraz strony trzecie pozwalają monitorować zachowanie na określonych stronach internetowych. Te informacje są wykorzystywane (a) do zapewnienia dostosowanej oferty poprzez reklamy na niektórych naszych stronach internetowych lub poprzez reklamy na witrynach stron trzecich bądź (b) do nadzorowania skuteczności naszych kampanii z zakresu marketingu cyfrowego. Można z nich zrezygnować oraz wycofać zgodę na wykorzystywanie tych reklamowych plików cookies. Korzystamy z usług naszych partnerów marketingowych, takich jak Oath, którzy muszą działać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie internetowego marketingu behawioralnego European Interactive Digital Advertising Alliance i Internet Advertising Bureau UK. Więcej informacji oraz możliwość rezygnacji z reklam opartych na zachowaniu zapewnia Internet Advertising Bureau.

Zależnie od celu, niektóre pliki cookies będą aktywne jedynie przez okres trwania pojedynczej sesji wyszukiwania, zaś inne będą działały przez dłuższy czas, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność. Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub za pomocą innego dostępnego oprogramowania, ale w rezultacie niektóre funkcje naszych witryn mogą stać się niedostępne, a ponadto te kontrole mogą nie działać w przypadku niektórych technologii.

Wysyłając wiadomość e-mail, możemy użyć znacznika nawigacyjnego (web beacon), aby móc ustalić liczbę osób otwierających wiadomość lub klikających łącze zawarte w wiadomości. Aby zablokować znaczniki nawigacyjne w wiadomości e-mail, można wyłączyć obrazy HTML lub wybrać wersję tekstową (zamiast wersji HTML) wiadomości w poczcie e-mail.

Możemy gromadzić informacje o użytkowniku podczas konferencji, spotkań i seminariów. Możemy również gromadzić informacje za pośrednictwem pokojów czatowych, blogów, grup dyskusyjnych i serwisów społecznościowych. Informacje, do których mamy dostęp w serwisach społecznościowych, zależą od danego serwisu i ustawień prywatności użytkownika w każdym serwisie.

Verizon uzyskuje dane również od stron trzecich. Na przykład, Verizon może uzyskiwać dane finansowe dotyczące klientów i użytkowników końcowych od stron trzecich w celu oceny ryzyka kredytowego, a ponadto możemy zakupywać dane kontaktowe organizacji, które mogą być zainteresowane naszymi produktami i usługami.

4. W jaki sposób Verizon wykorzystuje gromadzone dane osobowe?

Verizon wykorzystuje dane osobowe do różnych celów, takich jak świadczenie usług, aktywacja konta, rozliczenie, wsparcie techniczne, rozwój produktów i aplikacje płatnicze. W przypadku klientów korzystających z usług telematycznych Verizon może powiązać informacje dotyczące samochodu i jazdy z danymi osobowymi. Ponadto Verizon wykorzystuje dane osobowe do poprawy usług oferowanych klientom oraz w celu zwalczania oszustw i innych działań niezgodnych z prawem.

Możemy również wykorzystać dane osobowe do kontaktu z użytkownikiem w sprawie naszych produktów i usług, w tym również z prośbą o wypełnienie ankiety. Wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych lub innych celów niezwiązanych z usługą świadczoną na rzecz użytkownika, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych lub prywatności oraz preferencjami określonymi przez użytkownika.

Gdy użytkownik korzysta z witryn i aplikacji Verizon, gromadzone są dane dotyczące urządzenia użytkownika i odsłon witryny, w tym informacje o dacie, godzinie i czasie trwania odwiedzin witryny (w tym informacje o tym, czy są to pierwsze bądź kolejne z rzędu odwiedziny witryny przez użytkownika), informacje dotyczące przeglądania, wyszukiwania i zakupów podczas interakcji użytkownika z naszymi witrynami i aplikacjami, adres IP, numer telefonu komórkowego, adresy witryn, z których użytkownik przechodzi na naszą witrynę i na które przechodzi następnie, w tym informacje o tym, czy użytkownik otwiera naszą witrynę bezpośrednio czy też zostaje przekierowany z innej witryny lub za pośrednictwem hiperłącza, a także informacje o lokalizacji zgodnie z ustawieniami przeglądarki oraz wyborem aplikacji, informacje o połączeniu internetowym, w tym dane dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy. Wykorzystujemy te informacje do celów operacyjnych, pomiaru wydajności i innych celów biznesowych oraz na potrzeby dostarczania trafniejszych komunikatów marketingowych Verizon w witrynach naszych i stron trzecich. Wiadomości marketingowe mogą być dostarczane przez naszych przedstawicieli, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych usług bądź urządzeń Verizon. Te informacje są również wykorzystywane w celu dostosowania treści wyświetlanych przez użytkownika, a także do oceny efektywności naszych witryn i udzielenia pomocy użytkownikowi w przypadku problemów nawigacyjnych w naszych witrynach.

Jeśli użytkownik zechce skorzystać z usługi rekomendacji, aby polecić znajomemu jedną z naszych witryn, musi podać adres e-mail znajomego. Wymagana jest w tym przypadku zgoda znajomego. Jeśli znajomi użytkownika bezpośrednio zarekomendują nas użytkownikowi, możemy w niektórych lokalizacjach wykorzystać przekazane dane kontaktowe w celu przesłania komunikatu marketingowego użytkownikowi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych lokalizacjach i w zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa możemy monitorować lub nagrywać nasze rozmowy telefoniczne z użytkownikiem w celach związanych z kontrolą jakości, szkoleniami i bezpieczeństwem.

Zgodnie z obowiązującym prawem zapewnimy określone informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych w oparciu o określoną usługę, którą Verizon dostarcza użytkownikowi bądź jego firmie.

W oparciu o lokalne prawa w niektórych krajach musimy opisać podstawę prawną, na której się opieramy, przetwarzając dane osobowe. W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych (przykładowo, aby zrozumieć, jak wykorzystywane są nasze usługi oraz aby pozyskać wiedzę pozwalającą nam opracować nasze usługi), kiedy jest to konieczne do celów realizacji umowy lub jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych. Przetwarzając dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów biznesowych, wdrażamy środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować odpowiednią ochronę prywatności oraz aby zapewnić, że nasze uzasadnione interesy nie zagrażają interesom użytkownika, jego podstawowym prawom i wolnościom.

W niektórych przypadkach (na przykład w odniesieniu do niektórych działań marketingowych) oraz tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, możemy poprosić o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z nami przy wykorzystaniu informacji na końcu tego komunikatu.

5. Kiedy Verizon udostępnia dane osobowe?

Verizon przekazuje dane osobowe firmom spoza grupy spółek Verizon zgodnie z tymi Zasadami oraz zgodnie z informacjami dotyczącymi prywatności dla określonych usług, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z naszymi klientami, a także za zgodą użytkownika oraz w pozostałych przypadkach, jeśli mamy prawo to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ściśle współpracujemy z innymi jednostkami biznesowymi oraz firmami w grupie Verizon i możemy przekazywać im dane osobowe do takich celów jak wewnętrzna sprawozdawczość, marketing, wiedza dotycząca zachowań klienta i optymalizacja usług.

Verizon korzysta z usług dostawców i partnerów do różnych celów biznesowych, np. oferowania, świadczenia, naprawy, przywrócenia i rozliczania naszych usług. Udostępniamy dane osobowe tym dostawcom i partnerom, gdy jest to konieczne do wykonania przez nich prac w naszym imieniu. Wymagamy od takich dostawców i partnerów ochrony przekazanych danych osobowych i ograniczenia wykorzystania danych osobowych wyłącznie do celów, do których zostały zapewnione. Nie zezwalamy tym dostawcom i partnerom na wykorzystanie takich danych do ich własnych celów marketingowych.

Verizon może również udostępniać dane osobowe, gdy (i) wymaga tego lub zezwala na to prawo bądź obowiązek regulacyjny; (ii) konieczna jest identyfikacja, nawiązanie kontaktu lub wszczęcie czynności prawnych wobec osób, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub manipulować własnością bądź usługami Verizon – w tym w ramach procedury koniecznej do windykacji długu klienta – lub korzystaniem z naszych usług przez klientów bądź inne osoby; lub (iii) występuje związek z oferowaną lub faktyczną sprzedażą bądź innym przekazaniem niektórych lub wszystkich naszych aktywów. Takie udostępnienie danych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niektóre z naszych witryn lub usług mogą być oferowane wspólnie przez Verizon i jednego z naszych partnerów. Jeśli użytkownik rejestruje się lub korzysta z takich witryn bądź usług, Verizon i firma partnerska mogą otrzymywać dane osobowe. W przypadku takich wspólnie oferowanych usług należy zapoznać się z zasadami prywatności firmy partnerskiej, które mogą obejmować praktyki inne niż określone w niniejszych Zasadach.

Strony internetowe firmy Verizon oraz usługi mogą zawierać wtyczki do serwisów społecznościowych lub wtyczki stron trzecich oraz widgety zapewniające informacje powiązanym serwisom społecznościowym lub stronom trzecim dotyczące interakcji z odwiedzanymi stronami Verizon lub wykorzystywanymi usługami. Ma to miejsce nawet w przypadku, gdy użytkownik nie kliknie wtyczki lub widgetu bądź nie wejdzie w interakcję z nimi.

W przypadku klientów Verizon Enterprise Solutions w Japonii Verizon będzie ​wykorzystywać dane osobowe wspólnie z grupą swoich spółek w sposób opisany poniżej. Verizon Japan Ltd będzie wykorzystywać dane osobowe w sposób określony w punkcie 2 niniejszych Zasad wspólnie z Verizon Business Network Services Inc. oraz spółkami Verizon z siedzibą w krajach, w których Verizon Enterprise Solutions prowadzi działalność gospodarczą do celów określonych w punkcie 4 niniejszych Zasad w sposób określony w punkcie 3 niniejszych Zasad.

6. Czy Verizon dokonuje międzynarodowego transferu danych osobowych?

Jako członek globalnej grupy Verizon, spółka Verizon świadcząca usługi na rzecz użytkownika może zgodnie z przepisami prawa przekazywać dane osobowe użytkownika innym członkom grupy Verizon lub zewnętrznym partnerom i dostawcom. Podmioty otrzymujące dane osobowe mogą je wykorzystywać wyłącznie do celu(ów), do których te dane zostały pierwotnie udostępnione, oraz muszą chronić dane przed dalszym wykorzystaniem. Te firmy mogą mieć siedzibę poza krajem lokalizacji użytkownika. Choć w takich innych krajach nie zawsze obowiązują te same przepisy ochrony danych lub prywatności, co w kraju użytkownika bądź też uznaje się, że te kraje nie zapewniają ochrony na poziomie adekwatnym lub ekwiwalentnym do wymagań w zakresie prywatności w kraju świadczenia usług, podmiot Verizon świadczący usługi na rzecz użytkownika zobowiązuje swoich globalnych pracowników i dostawców zewnętrznych do takiego samego standardu ochrony danych osobowych, do jakiego zobowiązuje się wobec użytkownika. Firma Verizon opracowała Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK, ang. Binding Corporate Rules) dotyczące przekazywania informacji osobistych w ramach grupy firm Verizon oraz ma zabezpieczenia umowne w zakresie innych transferów. Reguły WKR są dostępne tutaj: www.verizon.com/about/privacy/binding-corporate-rules. Dodatkowo, przekazywanie danych może odbywać się na podstawie zgody użytkownika, którą uzyskamy w stosownym czasie.

7. W jaki sposób Verizon chroni gromadzone dane osobowe?

Verizon traktuje poufność i bezpieczeństwo klientów nadzwyczaj poważnie. Verizon stosuje techniczne, administracyjne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych klientów gromadzonych lub przechowywanych przez Verizon, w tym numerów ubezpieczenia społecznego. Pracownicy są szkoleni w zakresie ochrony prywatności i prawidłowego dostępu, wykorzystania i ujawniania danych klientów. W ramach naszych praktyk i zasad dostęp do poufnych danych osobowych mają wyłącznie osoby uprawnione, wykorzystujące dane do celów biznesowych. Dane osobowe i inne poufne informacje są przechowywane tak długo, jak to jest zasadnie konieczne do celów biznesowych, rachunkowych, podatkowych lub prawnych. Verizon przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania danych, np. Ustawy podatkowej w Korei Południowej.

Choć staramy się zapewnić maksymalnie skuteczną ochronę gromadzonych i przechowywanych danych osobowych, żaden program nie gwarantuje 100-procentowego bezpieczeństwa i nie możemy zapewnić, że nasze zabezpieczenia zapobiegną nieuprawnionemu dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych. Verizon ma wdrożone plany bezpieczeństwa i reagowania na incydenty związane z nieuprawnionym dostępem do prywatnych informacji, które gromadzimy lub przechowujemy.

8. Uprawnienia dotyczące ochrony danych

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik jest uprawniony do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, korekty, kopiowania, sprostowania oraz, w praktycznie zasadnych przypadkach, do ich usunięcia lub do wycofania swojej zgody na wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika. Można dochodzić swoich praw, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres lub kontaktując się za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych firmy. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody lub usunięcie niektórych danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie niektórych usług na rzecz użytkownika, który jest klientem, dostawcą lub partnerem, a także odpowiedź na zapytania użytkownika, który jest kandydatem na stanowisko pracy lub kontrahentem. Aby lepiej chronić naszych użytkowników oraz ich dane, weryfikujemy tożsamość użytkownika przed umożliwieniem użytkownikowi dostępu lub zmian danych osobowych.

Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego użytkownik jest również uprawniony do złożenia skargi w lokalnym urzędzie odpowiedzialnym za ochronę prywatności. Takie prawa obowiązują również w innych krajach.

9. Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Zasad lub uprawnień użytkownika w zakresie ochrony danych należy skontaktować się z nami, pisząc na adres poczty elektronicznej:, lub skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych pocztą tradycyjną pod adresem:

International Data Privacy Office
Verizon Legal Department
RIBP Floor 1 Spur D Basingstoke Road
Reading, Berkshire
United Kingdom RG26DA

10. Aktualizacje Zasad

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach, więc należy regularnie sprawdzać, czy dokonano jakichkolwiek zmian. O wprowadzeniu zmian informuje data wejścia w życie wskazana na końcu niniejszych Zasad. Jeśli Verizon postanowi wykorzystać lub ujawnić dane osobowe użytkownika w sposób istotnie odmienny od określonego w naszych Zasadach w momencie uzyskania danych od użytkownika, użytkownik będzie mieć możliwość wyboru w zakresie takiego wykorzystania lub ujawnienia za pomocą odpowiednich sposobów, co może obejmować opcję rezygnacji.

Zobacz ostatnie zmiany w polityce prywatności

24 maja 2018 r.