Informacja o ochronie
prywatności kandydatów

Wprowadzenie

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób firma Verizon wykorzystuje dane osobowe w związku z pozyskiwaniem talentów, procesem rekrutacji i procedurami przed zatrudnieniem. Dotyczy ona osób ubiegających się o zatrudnienie w firmie Verizon lub zainteresowanych dołączeniem do sieci talentów firmy Verizon. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Verizon znajdują się w naszej Informacji dotyczącej międzynarodowej ochrony prywatności dla osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi, a także w naszej Informacji dla personelu w stanie Kalifornia.

W niniejszym dokumencie „Verizon” odnosi się do spółki Verizon, która udostępnia witrynę Verizon Careers (Verizon Corporate Resources Group LLC), jak również do każdej spółki Verizon, w której ubiegasz się o stanowisko. W niektórych krajach, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takie spółki Verizon będą nazywane Administratorami Danych. Jeśli ubiegasz się o stanowisko w więcej niż jednej spółce Verizon, każda z nich będzie pełniła funkcję Administratora Danych względem Twoich danych osobowych, ponieważ każda z nich będzie samodzielnie decydowała o sposobie ich przetwarzania.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dowolnego aspektu niniejszej informacji lub sposobu, w jaki firma Verizon postępuje z Twoimi danymi, możesz skontaktować się z odpowiednim lokalnym Zespołem ds. ochrony prywatności.

Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych: privacyoffice@verizon.com

Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi: International-Data-Privacy@verizon.com

1. Jakie dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie?

Bezpośrednio prosimy Cię o podanie określonych informacji, gdy dołączasz do sieci talentów, wykazujesz zainteresowanie ofertami pracy w firmie Verizon lub aplikujesz na stanowisko. Prezentujemy kilka przykładów w dalszej części tego ustępu.

Przy tworzeniu konta użytkownika na witrynie Verizon Careers poprosimy Cię o podanie adresu e-mail i hasła. To umożliwi Ci aplikowanie na konkretne stanowiska i monitorowanie stanu Twoich aplikacji.

Podczas rejestracji w sieci talentów firmy Verizon poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i pewnych innych danych osobowych w postaci CV/życiorysu.

Podczas aplikowania na stanowisko w spółce Verizon musisz wypełnić aplikację on-line i podać dane osobowe, które mogą obejmować dodatkowe informacje kontaktowe (na przykład: adres pocztowy i numer telefonu), jak również informacje dotyczące Twojego wykształcenia, doświadczenia i dotychczasowej kariery. Możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych, aby usprawnić proces rekrutacji, gdy otrzymasz ofertę zatrudnienia.

Firma Verizon może również poprosić Cię o podanie danych osobowych innych osób. Na przykład: możemy poprosić Cię o podanie informacji kontaktowych Twojego poprzedniego pracodawcy, tak aby firma Verizon mogła zweryfikować Twoje
dotychczasowe doświadczenie. W takiej sytuacji poprosimy Cię o zapytanie takich osób o zgodę na udostępnienie nam ich danych osobowych i zgodę dla firmy Verizon na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą prywatności; możesz im udostępnić niniejszą informację. Twój poprzedni pracodawca może poprosić Cię o potwierdzenie zgody na udostępnienie informacji firmie Verizon.

Możemy również gromadzić od Ciebie pewne informacje w sposób automatyczny, gdy korzystasz z naszych witryn, w tym dane gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii identyfikujących urządzenia. Dodatkowe informacje o sposobie, w jaki korzystamy z takich danych, znajdują się w Informacji dotyczącej międzynarodowej ochrony prywatności dla osób zamieszkałych poza Stanami Zjednoczonymi i w naszej Informacji dla personelu w stanie Kalifornia.

W niektórych regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, będziemy musieli poprosić Cię o podanie informacji dotyczących niepełnosprawności, płci, rasy, pochodzenia etnicznego i statusu weterana. Nie musisz podawać takich informacji i odmowa ich podania nie będzie przyczyną niekorzystnego traktowania. Ewentualnie możesz dobrowolnie przekazać firmie Verizon informacje tego typu lub informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia.

Jeśli prześlesz do nas swój życiorys lub CV poprzez e-mail lub pocztę lub poprosisz pracownika firmy Verizon o przekazanie ich Zespołowi ds. pozyskiwania talentów, dane osobowe zawarte w takich dokumentach będą przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją.

2. Jakie informacje gromadzimy z innych źródeł?

Możemy pozyskiwać następujące dotyczące Ciebie dane osobowe z innych źródeł:

 • informacje uzyskiwane z Twoich referencji towarzyszących aplikacji;
 • informacje pochodzące od agencji zatrudnienia lub z publicznie dostępnych rejestrów (jeśli jest to zgodne z prawem);
 • publicznie dostępne profile zawodowe na witrynach lub mediach społecznościowych (np. LinkedIn) (jeśli jest to zgodne z prawem).

Witryny zajmujące się zatrudnianiem online i media społecznościowe mogą mieć własne polityki prywatności, regulujące sposób wykorzystywania i udostępniania Twoich danych osobowych. Należy dokładnie zapoznać się z takimi politykami prywatności przed skorzystaniem z takich witryn, aby sprawdzić, jakie dane osobowe gromadzą i udostępniają.

3. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujące sposoby:

 • W celu identyfikacji i tworzenia konta kariery na witrynie Verizon Careers;
 • W celu przekazania na Twoją prośbę informacji dotyczących wakatów;
 • W celu utrzymania Cię w wybranych przez Ciebie sieciach talentów online;
 • Dla celów komunikacji, np. w związku z Twoją aplikacją lub stanowiskami, które mogą być dla Ciebie interesujące, i w odpowiedzi na Twoje pytania i prośby;
 • W celu usprawnienia i oceny każdej aplikacji wysyłanej do firmy Verizon;
 • W celu poprawienia przystępności naszych witryn dla użytkowników;
 • W celu wypełnienia praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków dotyczących zgłaszania, w związku z Twoją aplikacją i czynnościami firmy Verizon w ramach procedury rekrutacji;
 • W celu wyjaśnienia wszelkich sporów, roszczeń lub dochodzeń związanych z procesem aplikacji.

4. Jaka jest podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych?

W niektórych jurysdykcjach firma Verizon musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. W większości przypadków podstawą prawną może być jedno z poniższych:

 • Wykonanie naszych uzasadnionych interesów, na przykład zapewnienie Ci dostępu do żądanych przez Ciebie informacji o stanowiskach w firmie Verizon, ocena aplikacji, skuteczne zarządzanie naszym procesem rekrutacji i ochrona firmy Verizon przed ryzykiem. Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania naszych uzasadnionych interesów, stosujemy solidne zabezpieczenia, aby chronić Twoją prywatność i bilansować potrzeby firmy Verizon z Twoimi interesami lub fundamentalnymi prawami i wolnościami.
 • Aby wykonać nasze obowiązki wynikające z prawa, na przykład w celu uzyskania potwierdzenia Twojego stanu zatrudnienia lub wykonania wynikających z prawa obowiązków dotyczących zgłaszania.
 • Twoja zgoda na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez firmę Verizon, ponieważ, na przykład, chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o ofertach pracy w firmie Verizon.

5. Jak długo firma Verizon przechowuje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe, w tym dane osobowe związane z aplikacją (bez względu na to, czy zakończyła się powodzeniem, czy nie), tak długo, jak wymagają tego czynności przedstawione w niniejszej informacji o prywatności, i tak długo, jak wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do tych celów. Jeżeli z przyczyn technicznych nie uda nam się całkowicie usunąć jakichkolwiek danych osobowych, zastosujemy odpowiednie środki uniemożliwiające ich dalsze przetwarzanie bądź wykorzystywanie.

Możemy przechowywać dane osobowe przekazane nam dla celów ogólnych lub bez związku z konkretną aplikacją (na przykład informacje dotyczące logowania na witrynie Verizon Careers lub informacje dobrowolnie przekazywane na tej witrynie) przez ograniczony czas, aby móc poinformować Cię o innych stanowiskach, które mogą być dla Ciebie interesujące. Twoje konto na witrynie Verizon Careers zostanie usunięte po roku od ostatniej aktywności na koncie, jeśli nie zostaną złożone żadne aplikacje.

6. Kto jeszcze będzie miał dostęp do moich danych osobowych?

Verizon jest globalnym przedsiębiorstwem, składającym się z grupy spółek o międzynarodowym zasięgu, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z grupy Verizon, znajdującym się w innych krajach, jeśli jest to konieczne do wykonania celów opisanych w niniejszej informacji.

Wynikającym z prawa obowiązkiem takich spółek Verizon jest zapewnienie, że dane osobowe są odpowiednio chronione, zgodnie z Punktem 8 „W jaki sposób moje dane osobowe są chronione?” poniżej.

Na firmę Verizon może zostać nałożony obowiązek udostępnienia niektórych danych osobowych organom ścigania, sądowi, regulatorowi, organom rządowym lub innym stronom trzecim. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe takim stronom, jeśli będzie to konieczne w celu wykonania obowiązku prawnego lub regulacyjnego lub w celu ochrony Twoich praw lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.

Firma Verizon korzysta z usług dostawców w celu świadczenia niektórych usług, takich jak zarządzanie naszymi sieciami talentów, publikowanie ofert pracy, testowanie aplikantów (jeśli aplikacja zakończy się powodzeniem) i sprawdzanie referencji, a także przeprowadzanie audytów i świadczenie usług administracyjnych oraz dostarczanie technologii IT (np. przechowywanie danych) i świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa. W takich przypadkach firma Verizon przekazuje takim dostawcom Twoje dane osobowe, aby umożliwić wykonanie usługi i zapewnia, że dokładają oni wszelkich starań, aby chronić dane osobowe (patrz Punkt 8 „W jaki sposób moje dane osobowe są chronione?”).

7. Gdzie przechowywane są moje dane osobowe?

Firma Verizon przetwarza i przechowuje dane osobowe kandydatów i potencjalnych kandydatów w scentralizowanych bazach danych z kontrolą dostępu, jak również w plikach elektronicznych i papierowych, zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w Twoim kraju zamieszkania lub w innym miejscu. Elektroniczne bazy danych kontrolowane są przez upoważniony personel administracyjny firmy Verizon i dostęp do nich uzyskać może jedynie upoważniony personel administracyjny firmy Verizon lub użytkownicy zewnętrzni, którzy mogą znajdować się poza Twoim krajem. Osoby trzecie, które otrzymują dane osobowe, mogą znajdować się z Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Przepisy w niektórych z takich krajów mogą nie zapewniać takiej samej ochrony prawnej danych osobowych, jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć sądy, organy ścigania i organy bezpieczeństwa narodowego w krajach, w których się znajdują. W takich przypadkach dane osobowe chronione są przez prawo w sposób opisany w Punkcie 8 „W jaki sposób moje dane osobowe są chronione?”.

8. W jaki sposób moje dane osobowe są chronione?

Firma Verizon dokłada wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo danych osobowych i stosuje kompleksowe polityki korporacyjne dotyczące bezpieczeństwa informacji. Firma Verizon chroni dane osobowe bez względu na miejsce ich przechowywania i gdy są przesyłane do innych spółek Verizon lub osób trzecich, stosuje zabezpieczenia zgodne z obowiązującym prawem, aby zapewnić, że dane osobowe zawsze i wszędzie są odpowiednio chronione zgodnie z normami wymaganymi przez obowiązujące prawa dotyczące ochrony danych.

Gdy dane osobowe są przesyłane:

 • Pomiędzy spółkami Verizon – chronione są przez nasze polityki korporacyjne i, w stosownych przypadkach, przez umowy wewnątrz grupy, wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR) lub inne zatwierdzone mechanizmy.
 • Do zewnętrznego dostawcy lub usługodawcy – zapewnimy, że dostawca lub usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez właściwe warunki w zawartych umowach.

Jakie mam prawa?

W niektórych jurysdykcjach obowiązywać mogą przepisy ochrony danych, które nadają Ci następujące prawa lub niektóre z nich:

 • Prawo do aktualizacji i korygowania dotyczących Ciebie danych osobowych, przechowywanych przez firmę Verizon.
 • Prawo do wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Verizon lub zażądania ograniczenia przetwarzania przez firmę Verizon bądź usunięcia danych osobowych. W takim przypadku pełne korzystanie z ofert kariery w firmie Verizon i kontynuowanie procesu aplikacji mogą stać nie niemożliwe.
 • Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Verizon. Można to zrobić poprzez skontaktowanie się z osobą kontaktową w sprawach rekrutacji w firmie Verizon lub poprzez formularz Międzynarodowego wniosku dotyczącego prywatności.
 • Prawo do skontaktowania się z organem odpowiedzialnym za ochronę danych w Twoim kraju, jeśli chcesz złożyć formalną skargę lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Verizon.
 • Prawo do złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w Twoim kraju, jeśli uważasz, że doszło do naruszenia Twojego prawa do prywatności.

Lokalne przepisy mogą dawać Ci dodatkowe prawa.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od firmy Verizon informacji o innych ofertach pracy lub jeśli którakolwiek z informacji przekazanych firmie Verizon ulegnie zmianie (na przykład, jeśli zmienisz adres e-mail, nazwisko lub adres pocztowy), możesz zaktualizować lub zmienić swoje dane w dowolnym czasie poprzez:

 • Zalogowanie się na swoje konto w portalu Verizon Careers i zmianę swoich preferencji i informacji;
 • Użycie opcji rezygnacji z subskrypcji, zawartej w korespondencji e-mail;
 • Wysłanie wiadomości e-mail do nas na adres privacyoffice@verizon.com (jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych) lub International-Data-Privacy@verizon.com (jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi; lub

Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenie ich wykorzystywania poprzez usunięcie swojego konta Verizon Careers.

9. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości lub chęci złożenia skargi wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym Zespołem ds. ochrony danych:

 • (jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych) poprzez e-mail na adres privacyoffice@verizon.com;
 • (jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi) poprzez e-mail na adres International-Data-Privacy@verizon.com.

10. Zmiany w niniejszej informacji

Firma Verizon może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji.

Poprzez udostępnienie nam swoich danych osobowych i kontynuowanie korzystania z witryn/-y Verizon Careers potwierdzasz, że zapoznałeś/-łaś się i rozumiesz warunki niniejszej Informacji oraz Polityki prywatności firmy Verizon.

Ostatnia modyfikacja: grudzień 2021 r.