Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Verizon

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Verizon Communications Inc. συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της χρήσης τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Verizon και για την παροχή ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες των εταιρικών εγκαταστάσεων της Verizon. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου σας που συνδέονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συλλέγονται μέσω εικόνων CCTV, ανατρέξτε στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Verizon και στην πολιτική προστασίας των δεδομένων της Verizon. Η παρούσα δήλωση εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα.

 1. Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε: Τα δεδομένα που θα μπορούσαν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας είναι προσωπικά δεδομένα. Συλλέγουμε τις εικόνες που λαμβάνονται μέσω CCTV χωρίς ήχο, κατά την πρόσβασή σας στις εγκαταστάσεις της Verizon. Το σύστημα CCTV της Verizon καταγράφει μόνο εικόνες, χωρίς ηχητική καταγραφή, δηλαδή οι συνομιλίες δεν καταγράφονται μέσω της χρήσης του CCTV.
   
 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Verizon UK Limited, Reading International Business Park, Basingstoke Road, RG2 6DA
   
 3. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας: emeadataprotection@intl.verizon.com.
   
 4. Λόγοι της Verizon για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: Η Verizon προέβη σε αξιολόγηση των επιπτώσεων για την προστασία των δεδομένων και, βάσει των πορισμάτων της, θεωρεί αναγκαία και σκόπιμη την εγκατάσταση και χρήση συστήματος CCTV. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για να διευκολύνουν 1) την παρακολούθηση της ασφάλειας των εταιρικών εγκαταστάσεων της Verizon, 2) τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των διαδικασιών πρόσβασης της Verizon, 3) τον εντοπισμό και τη δίωξη των παραβατών, 4) την πρόληψη ή ανίχνευση παραβάσεων ή αντίστοιχων αδικημάτων, 5) τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών κατά του ατόμου και να συμβάλλουν στην παροχή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων στις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σε ορισμένες χώρες, πρέπει να έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου σας καθώς και ότι τα νόμιμα συμφέροντά μας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

  Οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε στρατηγικά σημεία στις εταιρικές εγκαταστάσεις της Verizon, κυρίως στα σημεία εισόδου και εξόδου, π.χ. πόρτες και παράθυρα. Όλες οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε εμφανές σημείο. Κατάλληλες πινακίδες είναι τοποθετημένες σε εμφανές σημείο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και άλλοι επισκέπτες να γνωρίζουν ότι εισέρχονται σε περιοχή που καλύπτεται από CCTV. Οι εικόνες που λαμβάνονται μέσω CCTV παρακολουθούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ασφαλείας της Verizon ή από τρίτο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας (Securitas)
   
 5. Διεθνής διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων: Η Verizon έχει θέσει σε εφαρμογή δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατεύονται επαρκώς ανά πάσα στιγμή και σε κάθε τοποθεσία, σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους του ΕΟΧ για την προστασία των δεδομένων. Οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου της Verizon συνάδουν με τους Δεσμευτικούς Κανόνες της Verizon.
   
 6. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα: Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις εταιρείες του ομίλου της Verizon ή στον εγκεκριμένο τρίτο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από σχετικό αίτημα των διωκτικών αρχών για υποστήριξη μιας ποινικής έρευνας.
   
 7. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Οι εικόνες των εργαζόμενων, των συνεργατών και των επισκεπτών στα κτίρια της Verizon που καταγράφονται στη CCTV θα αποθηκεύονται σε συσκευή καταγραφής. Αυτές οι εικόνες θα διατηρούνται για έως και15 ημέρες, εκτός εάν η ισχύουσα τοπική νομοθεσία καθορίζουν διαφορετική περίοδο διατήρησης, μετά την οποία οι εικόνες θα διαγράφονται. Οι εικόνες μπορούν να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την καθορισμένη περίοδο διατήρησης εάν η Verizon παρέχει υποστήριξη μετά από σχετικό αίτημα των διωκτικών αρχών ή στη διερεύνηση εγκληματικής δραστηριότητας. Οι εικόνες δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο. Επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση emeadataprotection@intl.verizon.com εάν επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά τη διατήρηση δεδομένων.
   
 8. Δικαίωμα εναντίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Verizon επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτού του συνδέσμου https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.
   
 9. Πρόσθετα δικαιώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να ζητήσετε από τη Verizon να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτού του συνδέσμου https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην οικεία ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Verizon.

Version 1 [21Feb2024]