Verizon privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verizon Communications Inc. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en vrijgeeft door gebruik te maken van camerabewaking om de eigendommen van Verizon te beschermen en om de medewerkers en bezoekers op de bedrijfslocaties van Verizon een veilige en beveiligde omgeving te bieden. Voor meer informatie over uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens die via bewakingsbeelden worden verzameld, verwijzen wij u naar deze privacyverklaring van Verizon en het gegevensbeschermingsbeleid van Verizon. In deze privacyverklaring worden ook uw rechten uitgelegd met betrekking tot deze gegevens.

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken we? Alle gegevens die redelijkerwijze kunnen worden gebruikt om u te identificeren, worden 'persoonsgegevens' genoemd. We verzamelen bewakingsbeelden zonder audio bij binnenkomst op de locaties van Verizon. Het camerabewakingssysteem van Verizon neemt alleen beelden op en geen audio, dit wil zeggen dat gesprekken niet worden opgenomen door middel van camerabewaking.
   
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking: Verizon UK Limited, Reading International Business Park, Basingstoke Road, RG2 6DA
   
 3. Contact via e-mail: emeadataprotection@intl.verizon.com.
   
 4. Redenen van Verizon voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Verizon heeft een effectbeoordeling inzake gegevensbescherming uitgevoerd en acht het op basis van de bevindingen noodzakelijk en proportioneel om een camerabewakingssysteem te installeren en te gebruiken. De gegevens die uit het systeem worden verzameld, zullen worden verwerkt 1) om te helpen bij het waken over de veiligheid op de bedrijfslocaties van Verizon; 2) om ervoor te zorgen dat de veiligheids- en gezondheidsregels en de toegangsprocedures van Verizon worden nageleefd; 3) om te helpen bij het identificeren en vervolgen van personen die de wet overtreden; 4) bij de preventie of opsporing van criminele activiteiten of gelijkwaardig wangedrag; 5) bij het identificeren van ongeoorloofde handelingen die kunnen leiden tot disciplinaire procedures tegen de betrokkene en om te helpen bij het verstrekken van relevant bewijs aan wetshandhavingsinstanties. Volgens de lokale wet- en regelgeving in sommige landen moeten we een rechtsgrondslag hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en dat onze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

  Camera's bevinden zich op strategische plaatsen op de bedrijfslocaties van Verizon, voornamelijk bij de in- en uitgangen, dit wil zeggen deuren en ramen. Alle camera's zijn duidelijk zichtbaar. Er zijn duidelijke borden zichtbaar zodat medewerkers, klanten en andere bezoekers zich ervan bewust zijn dat ze een zone betreden met camerabewaking. Bewakingsbeelden worden bekeken door bevoegd beveiligingspersoneel van Verizon of door een externe beveiligingsdienstverlener (Securitas).
   
 5. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens: in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft Verizon veiligheidsmaatregelen ingesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd en overal adequaat worden beschermd volgens de normen die vereist zijn door de toepasselijke EEA-gegevensbeschermingswetten. De internationale doorgifte van gegevens binnen de Verizon-groep van bedrijven is in overeenstemming met de bindende bedrijfsregels van Verizon.
   
 6. Wanneer delen we uw persoonsgegevens? We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de Verizon-groep van bedrijven of met onze goedgekeurde externe beveiligingsdienstverlener. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen om aan een verzoek te voldoen van een wetshandhavingsinstantie met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek.
   
 7. Retentieperiode voor persoonsgegevens: opgenomen bewakingsbeelden van medewerkers, dienstverleners en bezoekers in gebouwen van Verizon worden opgeslagen op een opnameapparaat. Deze beelden worden tot maximaal 30 dagen bewaard, tenzij de toepasselijke lokale wet- en regelgeving een andere retentieperiode voorschrijft. Na deze periode worden de beelden overschreven. Beelden kunnen langer worden bewaard dan de gespecificeerde retentieperiode als Verizon bezig is met een verzoek van een wetshandhavingsinstantie te ondersteunen of een onderzoek voert naar criminele activiteiten. Beelden worden niet langer bewaard dan nodig. Neem contact op met emeadataprotection@intl.verizon.com als u aanvullende informatie wenst over dataretentie.
   
 8. Recht van bezwaar. In bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Verizon door contact met ons op te nemen via deze link https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.
   
 9. Aanvullende rechten. In bepaalde omstandigheden kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of verzoeken dat Verizon uw persoonsgegevens wist of de verwerking ervan beperkt door contact met ons op te nemen via deze link https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie over uw rechten, kunt u de Verizon Privacyverklaring raadplegen.

Version 1 [21Feb2024]