Privacyverklaring van Verizon

Invoering

Als u onze applicaties, diensten of portals opent vanuit de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, legt deze Privacyverklaring uit hoe Verizon uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt als u informatie invult op webformulieren die beschikbaar zijn op onze websites ('Website') voor toegang tot hulpmiddelen of om direct contact te krijgen met een vertegenwoordiger van Verizon ('Marketing').  Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wordt soms ook verwerken genoemd. Deze verklaring legt ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Persoonlijke gegevens die wij gebruiken.

Alle gegevens die redelijkerwijs gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zijn persoonlijke gegevens. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens als u ons deze verstrekt en als u contact met ons hebt via onze Website. Wij kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummers, en werkadres en IP-adres.

De datacontroller of ‘Verizon’.

Betekent gezamenlijk en elk afzonderlijk Verizon Data Services LLC gevestigd op 7701 East Telecom Parkway, Temple Terrace, Florida 33637 (Verenigde Staten) en elk van de Europese Verizon-bedrijven vermeld in het Privacybeleid, die optreden als gezamenlijke datacontrollers.

Contact-e-mailadres: emeadataprotection@intl.verizon.com

Redenen waarom Verizon uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Als u ervoor kiest toestemming te geven, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om (1) contact met u op te nemen met marketing en aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten die worden aangeboden door Verizon en diens bedrijvengroep en (2) om marketingberichten die wij u sturen, te personaliseren of om u te voorzien van suggesties voor andere producten en diensten door uw gebruik van onze Website en uw transactiehistorie te analyseren. Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt verkregen door uw toestemming voor het ontvangen van onze marketing- en reclamediensten. U kunt op elk moment uw gegevens aanpassen of uw toestemming intrekken voor het ontvangen van dergelijke diensten en marketingcommunicatie door naar ons voorkeurscentrum te gaan. Meer informatie met betrekking tot onze privacyprocedures wordt uiteengezet in ons Privacybeleid.

Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens.

In veel gevallen worden uw persoonlijke gegevens buiten de EER verwerkt door Verizon of door onze goedgekeurde externe dienstverleners die werkzaam zijn op gebieden als (1) IT-hardware- en softwarediensten; (2) Clouddiensten; (3) Reclame en marketing; (4) Zakelijke dienstverlening en personeelsbeheer; en (5) Administratie- en buitendiensten.  Verizon heeft beveiligingen geïmplementeerd conform toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens altijd en overal adequaat beschermd zijn volgens de standaarden die vereist zijn onder toepasselijke EER-wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.  Internationale gegevensoverdrachten tussen de bedrijven van de Verizon-bedrijvengroep komen overeen met de bindende ondernemingsregels van Verizon.

Als wij uw persoonlijke gegevens delen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de Verizon-bedrijvengroep, met onze goedgekeurde externe dienstverleners (zoals hierboven beschreven), en zoals uiteengezet staat in ons Privacybeleid.

Bewaarperiode van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens tot het moment waarop u ervoor kiest om geen marketingdiensten meer van ons te ontvangen of zo lang wij een relatie met u hebben. Zodra onze relatie met u beëindigd wordt, bewaren wij uw persoonlijke gegevens nog een bepaalde periode zodat wij in staat zijn: (1) bedrijfsdossiers te onderhouden voor analyse- en/of auditdoeleinden; (2) te voldoen aan de wettelijke vereisten voor dossierbewaring; (3) onszelf te verdedigen tegen mogelijke bestaande of potentiële juridische claims of deze aan te spannen; en (4) mogelijke klachten met betrekking tot de diensten te kunnen oplossen. Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens als deze niet langer voor deze doeleinden nodig zijn. Als er persoonlijke gegevens zijn die wij om technische redenen niet geheel uit onze systemen kunnen verwijderen, implementeren wij gepaste maatregelen om verdere verwerking of gebruik van die gegevens te voorkomen. Neem contact met ons op via emeadataprotection@intl.verizon.com als u meer informatie wilt ontvangen over deze gegevensbewaring.

Aanvullende rechten.

U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt Verizon verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen of de verwerking daarvan te beperken. U kunt ons ook vragen uw gegevens door te sturen naar een andere dienstverlener. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij uw instantie voor gegevensbescherming.  Voor meer informatie over uw rechten kunt u ons Privacybeleid lezen of contact met ons opnemen op emeadataprotection@intl.verizon.com.

 

Bijgewerkt op 25 mei 2018