Privatlivspolitik for Verizon

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Verizon Communications Inc. indsamler, bruger og videregiver dine personoplysninger gennem brug af sit lukkede kredsløb (CCTV) for at beskytte Verizons ejendom og for at give et sikkert miljø for medarbejdere og besøgende i Verizons virksomhedsområder. For mere information om dine privatlivsrettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, indsamlet via CCTV-billeder, henvises til denne privatlivspolitik fra Verizon og Verizons databeskyttelsespolitik. Denne bekendtgørelse forklarer også dine rettigheder i forbindelse med disse data.

 1. Personlige data, som vi bruger: Alle data, der med rimelighed kan bruges til at identificere dig, er personoplysninger. Vi indsamler CCTV-billeder uden lyd, når der er adgang til Verizons faciliteter. Verizons CCTV-system optager kun billeder, der er ingen lydoptagelse, dvs. samtaler optages ikke ved brug af CCTV.
   
 2. Den dataansvarlige: Verizon UK Limited, Reading International Business Park, Basingstoke Road, RG2 6DA
   
 3. E-mail til kontakt: emeadataprotection@intl.verizon.com.
   
 4. Verizons grunde til at behandle dine personoplysninger: Verizon har foretaget en konsekvensanalyse af databeskyttelse og mener på baggrund af resultaterne, at det er nødvendigt og rimeligt at installere og bruge et CCTV-system. De data, der indsamles fra systemet, vil blive behandlet for at hjælpe med 1) overvågning af sikkerheden i Verizons virksomhedsområder, 2) sikre, at sundheds- og sikkerhedsregler og Verizons adgangsprocedurer overholdes, 3) identifikation og retsforfølgelse af lovovertrædere, 4) forebyggelse eller afdækning af kriminalitet eller tilsvarende forsømmelser, 5) identifikation af uautoriserede handlinger, der kan resultere i, at der indledes en disciplinærsag mod personen, og for at hjælpe med at levere relevante beviser til retshåndhævelse. I henhold til den lokale lovgivning i nogle lande skal vi have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. I de fleste tilfælde vil vi behandle dine persondata ud fra vores legitime forretningsinteresser. Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dit privatliv er beskyttet, og at vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.

  Kameraerne er placeret på strategiske steder i Verizons virksomhedsområde, hovedsageligt ved ind- og udgange, dvs. døre og vinduer. Alle kameraer er klart synlige. Der er opsat passende skilte, så medarbejdere, kunder og andre besøgende er klar over, at de er på vej ind i et område, der er dækket af CCTV. CCTV-billeder overvåges af Verizons autoriserede sikkerhedspersonale eller en tredjeparts sikkerhedsleverandør (Securitas)
   
 5. International overførsel af dine personoplysninger: Verizon har sikkerhedsforanstaltninger på plads i overensstemmelse med gældende lovgivning for at sikre, at dine personoplysninger til enhver tid og på alle steder vil være tilstrækkeligt beskyttet i henhold til de standarder, der kræves i henhold til gældende EØS-databeskyttelseslove. Internationale dataoverførsler mellem virksomhederne i Verizon-familien er i overensstemmelse med Verizons bindende virksomhedsregler.
   
 6. Når vi deler dine personoplysninger: Vi kan dele dine personoplysninger inden for virksomhederne i Verizon-familien eller med vores godkendte tredjepartssikkerhedsleverandør. Vi kan også dele dine personoplysninger som svar på en anmodning fra de retshåndhævende myndigheder om at støtte en kriminel efterforskning.
   
 7. Opbevaringsperiode for personoplysninger: Billeder optaget på CCTV af medarbejdere, entreprenører og besøgende i Verizons bygninger vil blive gemt på en optageenhed. Disse billeder vil blive opbevaret i op til 30 dage, medmindre lokale gældende love angiver en alternativ opbevaringsperiode, hvorefter billederne vil blive overskrevet. Billeder kan opbevares i længere tid end den angivne opbevaringsperiode, hvis Verizon støtter en retshåndhævelsesanmodning eller efterforsker kriminel aktivitet. Billeder vil ikke blive opbevaret længere end nødvendigt. Kontakt emeadataprotection@intl.verizon.com hvis du ønsker yderligere oplysninger om opbevaring af data.
   
 8. Ret til at gøre indsigelse. Under visse omstændigheder kan du gøre indsigelse mod Verizons brug af dine personoplysninger ved at kontakte os via dette link https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights.
   
 9. Yderligere rettigheder.Under visse omstændigheder kan du få adgang til dine personoplysninger eller anmode om, at Verizon sletter eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger ved at kontakte os via dette link https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Du har også ret til at klage til din databeskyttelsesmyndighed. For flere oplysninger om dine rettigheder, se venligst Verizons privatlivspolitik.

Version 1 [21Feb2024]