Verizonin tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa selitetään, miten Verizon Communications Inc. kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi liittyen valvontakameran (CCTV) käyttöön Verizonin omaisuuden suojaamiseksi ja turvallisen ympäristön tarjoamiseksi Verizonin työntekijöille ja vierailijoille. Lisätietoja valvontakamerakuvien avulla kerättyjen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi on tässä Verizonin tietosuojailmoituksessa ja Verizonin tietosuojakäytännössä. Tässä ilmoituksessa kerrotaan myös näihin tietoihin liittyvistä oikeuksistasi.

 1. Käyttämämme henkilötiedot: Kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan kohtuudella tunnistaa, ovat henkilötietoja. Keräämme valvontakamerakuvia ilman ääntä Verizonin tiloihin saapumisen yhteydessä. Verizonin valvontakamerajärjestelmä tallentaa vain kuvia: äänitallennusta ei ole, joten keskusteluja ei tallenneta valvontakameran avulla.
   
 2. Rekisterinpitäjä: Verizon UK Limited, Reading International Business Park, Basingstoke Road, RG2 6DA.
   
 3. Sähköpostiosoite: emeadataprotection@intl.verizon.com.
   
 4. Verizonin syyt henkilötietojesi käsittelyyn: Verizon on suorittanut tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin, ja sen tulosten perusteella se katsoo, että valvontakamerajärjestelmän asentaminen ja käyttö on tarpeellista ja kohtuullista. Järjestelmästä kerättyjä tietoja käsitellään 1) Verizonin liiketilojen turvallisuuden valvomiseksi, 2) terveys- ja turvallisuussääntöjen ja Verizonin kulkumenettelyjen noudattamisen varmistamiseksi, 3) rikkomuksentekijöiden tunnistamiseksi ja syytteeseen asettamiseksi, 4) rikosten tai vastaavien väärinkäytösten ehkäisemiseksi tai paljastamiseksi, 5) sellaisten luvattomien toimien tunnistamiseksi, jotka saattavat johtaa kurinpitomenettelyn aloittamiseen henkilöä vastaan, ja avustamiseksi asiaankuuluvien todisteiden toimittamisessa lainvalvontaviranomaisille. Joidenkin maiden paikallisten lakien mukaan meillä on oltava oikeusperusta henkilötietojesi käsittelylle. Useimmissa tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen liiketoimintaetujemme vuoksi. Olemme ottaneet käyttöön suojatoimia varmistaaksemme, että yksityisyytesi on suojattu ja että oikeutetut etumme eivät syrjäytä etujasi tai perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi.

  Kamerat on sijoitettu Verizonin liiketilojen strategisiin kohtiin – pääasiassa sisään- ja uloskäynneille eli oviin ja ikkunoihin. Kaikki kamerat ovat selvästi näkyvillä. Asianmukaiset kyltit ovat näkyvästi esillä, jotta työntekijät, asiakkaat ja muut vierailijat tietävät, että he ovat tulossa valvontakameroiden kuvaamalle alueelle. Verizonin valtuutettu turvallisuushenkilöstö tai ulkopuolinen turvallisuuspalvelun tarjoaja (Securitas) seuraa valvontakamerakuvia.
   
 5. Henkilötietojesi kansainvälinen siirto: Verizonilla on käytössä sovellettavan lainsäädännön mukaiset suojatoimet, joilla varmistetaan, että henkilötietosi ovat aina ja kaikissa kohteissa asianmukaisesti suojattuja sovellettavien ETA:n tietosuojalakien mukaisesti. Verizon-yritysperheen kansainväliset tiedonsiirrot ovat Verizonin sitovien yrityssääntöjen mukaisia.
   
 6. Milloin jaamme henkilötietojasi: Voimme jakaa henkilötietojasi Verizon-yritysperheen kesken tai hyväksytyn kolmannen osapuolen turvallisuuspalveluiden tarjoajan kanssa. Voimme jakaa henkilötietojasi myös lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä rikostutkinnan tukemiseksi.
   
 7. Henkilötietojen säilytysaika: Verizonin rakennuksissa käyneistä työntekijöistä, alihankkijoista ja vierailijoista valvontakameralla otetut kuvat tallennetaan tallennuslaitteelle. Kuvia säilytetään enintään 30 päivää, ellei paikallisessa sovellettavassa lainsäädännössä määritetä muuta säilytysaikaa, jonka jälkeen kuvat ylikirjoitetaan. Kuvia voidaan säilyttää  määritettyä säilytysaikaa pidempään, jos Verizon toimii lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä tai tutkii rikollista toimintaa. Kuvia ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen. Ota yhteyttä käyttäen osoitetta emeadataprotection@intl.verizon.com, jos haluat lisätietoja tietojen säilyttämisestä.
   
 8. Oikeus vastustaa. Tietyissä olosuhteissa voit vastustaa sitä, että Verizon käyttää henkilötietojasi, ottamalla meihin yhteyttä tämän linkin https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights kautta.
   
 9. Lisäoikeudet. Tietyissä tilanteissa voit saada pääsyn henkilötietoihisi tai pyytää Verizonia poistamaan tai rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä ottamalla meihin yhteyttä tämän linkin https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights kautta. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja oikeuksistasi saat Verizonin tietosuojakäytännöstä.

Version 1 [21Feb2024]