Privacyverklaring
voor kandidaten

Inleiding

Deze Verklaring legt uit hoe Verizon je persoonsgegevens gebruikt die gemoeid zijn met talentwerving en -selectie, en het proces voorafgaande aan indiensttreding. De verklaring is van jou op toepassing als je een rol vervult bij Verizon of als je je wil aansluiten bij een Verizon-talentnetwerk. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door Verizon is te vinden in Verizons Internationale Privacyverklaring voor personen die woonachtig zijn buiten de VS en onze Personeelsverklaring voor Californië, voor personen die woonachtig zijn in Californië.

Wanneer we het over 'Verizon' hebben in dit document, bedoelen we het bedrijf Verizon dat je voorziet van de Verizon Careers-website (Verizon Corporate Resources Group LLC) en enig Verizon-bedrijf waarbij je naar een rol solliciteert. In sommige landen worden deze Verizon-bedrijven aangemerkt als Gegevensbeheerders onder gegevensbeschermingswetgeving. Als je solliciteert naar rollen bij meer dan één Verizon-bedrijf, zal elke van deze bedrijven de rol van Gegevensbeheerder van je persoonsgegevens vervullen, omdat elk bedrijf afzonderlijk bepaalt hoe deze gegevens worden gebruikt.

Als je vragen hebt over een onderdeel van deze verklaring of over hoe Verizon omgaat met jouw informatie, kan je contact opnemen met het desbetreffende Privacyteam op basis van je locatie.

Als je je in de VS bevindt: privacyoffice@verizon.com

Als je je buiten de VS bevindt: International-Data-Privacy@verizon.com

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we direct van je?

We verzamelen bepaalde informatie direct van je wanneer je deel uit gaat maken van een talentnetwerk, je interesse in carrièremogelijkheden van Verizon aangeeft, of solliciteert naar een rol. In de rest van deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden.

Als je een gebruikersaccount op de Verizon Careers-website creëert, zal je om je e-mailadres en wachtwoord gevraagd worden. Hierdoor zal je op vacatures kunnen reageren en de status van je sollicitatie kunnen volgen.

Als je je aanmeldt voor een Verizon-talentnetwerk, zal je om je naam, e-mailadres en bepaalde andere persoonsgegevens gevraagd worden in de vorm van een cv.

Wanneer je solliciteert naar een bepaalde rol bij een Verizon-bedrijf, zal je een online aanvraag moeten voltooien en persoonsgegevens verstrekken die verdere contactgegevens (bijvoorbeeld je postadres en telefoonnummer) omvatten, alsook informatie met betrekking tot je onderwijsgeschiedenis, relevante ervaringen en carrièregeschiedenis. Mogelijk vragen we je om verdere persoonsgegevens die ons kunnen assisteren bij het wervingsproces en in het geval je een baan aangeboden krijgt.

Je wordt mogelijk ook gevraagd om Verizon te voorzien van persoonsgegevens van anderen. Zo vragen we je mogelijk om de contactgegevens van je vorige werkgever te verstrekken, zodat Verizon je vorige werkervaring kan valideren. In dat geval, zal je
die mensen om goedkeuring moeten vragen om hun persoonsgegevens met ons te delen, en zodat Verizon deze kan gebruiken overeenkomstig deze privacyverklaring; je kan deze verklaring ook met hen delen. Je vorige werkgever zal je mogelijk om bevestiging vragen zodat zij informatie met Verizon kunnen delen.

We verzamelen ook automatisch bepaalde informatie wanneer je onze websites gebruikt, waaronder gegevens die verzameld worden door cookies en andere technologieën die je apparaat kunnen identificeren. Meer informatie over de manier waarop we deze informatie gebruiken is beschikbaar in de Internationale Privacyverklaring voor personen die woonachtig zijn buiten de VS en onze Personeelsverklaring voor Californië, voor personen die woonachtig zijn in Californië.

Op sommige plekken, waaronder in de VS, zijn we wettelijk verplicht om je over je handicapsstatus, gender, ras, etniciteit en militaire dienststatus te vragen. Het is niet verplicht om deze informatie te verstrekken, en als je weigert deze te verstrekken, zal dit geen negatieve behandeling ten gevolge hebben. Je kan ook vrijwillig dit soort informatie, of informatie over je gezondheid, aan Verizon verstrekken.

Als je ons je cv per e-mail of post stuurt, of een bestaande Verizon-medewerker vraagt om de informatie door te geven aan het Talentwervingsteam, zullen de persoonsgegevens in de cv verwerkt worden overeenkomstig deze verklaring.

2. Welke informatie verzamelen we van andere bronnen?

Jouw persoonsgegevens die we van andere bronnen verkrijgen zouden het volgende kunnen omvatten:

 • informatie die we ontvangen van je referentie ter ondersteuning van je sollicitatie;
 • achtergrondcontrole-informatie van bureaus die kandidaatsscreenings uitvoeren, of uit openbare registers (zoals toegestaan door de wet);
 • openbare professionele profielen op website of sociale media (bijv. LinkedIn) (zoals toegestaan door de wet).

Online wervingssites en sociale mediasites hebben elk waarschijnlijk hun eigen privacybeleid met betrekking tot hoe ze je persoonsgegevens gebruiken en delen. Lees de relevante privacybeleidsdocumenten zorgvuldig na voordat je deze sites gebruikt om er zeker van te zijn dat je begrijpt hoe je persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

3. Wat doen we met je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonlijke informatie op de volgende manieren:

 • Om je te identificeren en een Careers-account te creëren op de Verizon Careers-website;
 • Om je de informatie te geven die je hebt aangevraagd over vacatures;
 • Om je op de online talentnetwerken te houden waar je vrijwillig lid van bent geworden;
 • Om met je te communiceren, o.a. met betrekking tot je sollicitatie(s) of rollen waar je mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, en om te reageren op je vragen en verzoeken;
 • Om je sollicitaties bij Verizon te faciliteren en beoordelen;
 • Om ons in staat te stellen om je gebruikerservaring op onze websites te verbeteren;
 • Om wettelijke rechten en verplichtingen te vervullen, waaronder rapportageverplichtingen die relevant zijn voor je sollicitatie en de wervingsactiviteiten van Verizon;
 • Om te ondersteunen bij geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot het sollicitatieproces.

4. Welke rechtsgrondslag hebben we voor het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens?

In sommige jurisdicties, moet Verizon een rechtsgrondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen zal de rechtsgrondslag een van de volgende zijn:

 • Om onze legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld om je toegang te geven tot informatie waar je om gevraagd hebt over functies bij Verizon, om een sollicitatie te beoordelen, ons wervingsproces effectief te beheren, en om Verizon te beschermen tegen risico's. Wanneer we persoonsgegevens verwerken om aan onze legitieme belangen te voldoen, gebruiken we robuuste waarborgen om te garanderen dat je privacy beschermd wordt en om de balans te vinden tussen de behoeften van Verizon en jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om bewijs te verkrijgen over je arbeidsrechtelijke status of om aan wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.
 • Je goedkeuring van Verizons gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld om dat je op de hoogte wilt blijven van kansen bij Verizon.

5. Hoe lang zal Verizon mijn persoonsgegevens bewaren?

We behouden alleen je persoonsgegevens, inclusief persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie (ongeacht of deze succesvol verliep), zo lang als nodig, zodat we deze informatie kunnen gebruiken voor de redenen die in deze privacyverklaring worden gegeven en zo lang als wettelijk van ons vereist wordt.

We zullen je persoonsgegevens verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben voor deze doeleinden. Als er enige informatie is die we, om technische redenen, niet volledig uit onze systemen kunnen verwijderen, zullen we gepaste maatregelen nemen om verdere verwerking of gebruik van deze gegevens te voorkomen.

We zullen persoonsgegevens die je in het algemeen verstrekt, of die je niet met betrekking tot een specifieke sollicitatie verstrekt (bijvoorbeeld je inloggegevens op de Verizon Careers-website of informatie die je vrijwillig verstrekt op die website), mogelijk gedurende een beperkte periode bewaren zodat we je op de hoogte kunnen houden van andere rollen die je mogelijk interessant zal vinden. Je Verizon Careers-account zal één jaar na de laatste activiteit op je account verwijderd worden als er geen sollicitaties zijn ingediend.

6. Wie heeft er verder toegang tot mijn persoonsgegevens?

Verizon is een mondiale onderneming bestaande uit een groep bedrijven die internationaal werkzaam zijn; Verizons hoofdkantoor is in de Verenigde Staten gevestigd. We zullen je persoonsgegevens mogelijk delen tussen de bedrijven van de Verizon-groep die zich in andere landen bevinden als dit noodzakelijk is voor de doeleinden die beschreven staan in deze verklaring. Deze Verizon-bedrijven zijn verantwoordelijk, zoals wettelijk aangegeven, voor de gepaste bescherming van persoonsgegevens, zoals uitgelegd staat in Onderdeel 8 'Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?' hieronder.

Verizon moet soms ook wat persoonsgegevens beschikbaar stellen aan een wetshandhavingsinstantie, rechtbank, regelgever, overheidsautoriteit of andere derden. We delen je persoonsgegevens mogelijk met deze partijen waar dit noodzakelijk is om onze verantwoordelijkheid overeenkomstig wet- of regelgeving na te leven, of anderzijds onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen.

Verizon gebruikt leveranciers om bepaalde services aan te bieden, bijvoorbeeld om onze talentnetwerken te beheren, onze vacatures te publiceren, sollicitanten te testen (of je sollicitatie succesvol is), referenties te controleren, en om audit- en administratieservices en IT-technologieën (bijv. gegevensopslag) en beveiligingsservices in te kunnen zetten. In deze gevallen geeft Verizon deze leveranciers je persoonsgegevens zodat ze de service kunnen aanbieden, en we garanderen dat leveranciers de persoonsgegevens beschermen (zie Onderdeel 8 'Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?').

7. Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Verizon verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten en slaat deze op in gecentraliseerde databases met bewaakte toegang en in elektronische en papieren bestanden die zich in de Verenigde Staten, jouw thuisland of op een andere locatie kunnen bevinden. De elektronische databases worden beheerd door geautoriseerde administratieve Verizon-medewerkers en kunnen alleen door geautoriseerde Verizon-medewerkers of derde gebruikers geopend worden; deze kunnen zich buiten je land bevinden. Derde partijen die persoonsgegevens ontvangen kunnen zich in de Verenigde Staten bevinden of andere landen. Sommige van deze landen bieden mogelijk niet dezelfde wettelijke beschermingswaarborgen voor persoonsgegevens als jouw thuisland. Daarnaast kunnen persoonsgegevens geopend worden door de rechtbanken, rechtshandhavings- en nationale veiligheidsautoriteiten van de landen waar de gegevens zich bevinden. In deze omstandigheden worden je persoonsgegevens beschermd zoals vereist is door de wet, zoals omschreven staan in Onderdeel 8 'Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?'.

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Verizon is toegewijd aan het handhaven van de veiligheid van je persoonsgegevens en heeft uitgebreid bedrijfsbeleid met betrekking tot gegevensbeveiliging. Verizon beschermt persoonsgegevens waar ze ook opgeslagen zijn, en wanneer ze overgedragen worden naar andere Verizon-bedrijven of derden, heeft Verizon waarborgen geïmplementeerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens, te allen tijde en waar ter wereld dan ook, passend beschermd worden overeenkomstig de normen die afgedwongen worden door de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer persoonsgegevens overgedragen worden:

 • Tussen Verizon-bedrijven, worden persoonsgegevens beschermd door ons bedrijfsbeleid en, waar van toepassing, door intragroepsovereenkomsten, bindende bedrijfsvoorschriften of andere goedgekeurde mechanismes.
 • Aan een derde leverancier of serviceprovider, we zullen garanderen dat de leverancier of serviceprovider zich inzet om je persoonsgegevens te beschermen door gepaste algemene voorwaarden in het contract.

Wat zijn mijn rechten?

In bepaalde rechtsgebieden zijn er mogelijk gegevensbeschermingswetten die je van een aantal of alle van de volgende rechten voorzien:

 • Het recht om de persoonsgegevens waarover Verizon van je beschikt te updaten en corrigeren.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Verizon, of aan te vragen dat de verwerking door
 • Verizon beperkt wordt of de persoonsgegevens verwijderd worden. Als je dit doet, kan je mogelijk niet volledig profiteren van een carrière bij Verizon en verdergaan met de sollicitatie.
 • Het recht tot om toegang aan te vragen tot de persoonsgegevens waarover Verizon van je beschikt. Je kunt dit doen door contact op te nemen met je wervingscontactspersoon bij Verizon of via het formulier Internationaal privacyverzoek.
 • Het recht om contact op te nemen met de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit in je thuisland als je een formele klacht of formeel bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Verizon.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van je thuisland als je gelooft dat er inbreuk op je privacyrechten heeft plaatsgevonden.

Lokale wetten voorzien je mogelijk van verdere rechten.

Als je wilt dat Verizon geen contact meer met je opneemt over andere carrièrekansen of als een deel van de informatie die je aan Verizon verstrekt hebt verandert (bijvoorbeeld als je je e-mailadres, naam of postadres wijzigt) kan je je informatie te allen tijde updaten of wijzigen door:

 • In te loggen op je account op het Verizon Careers-portal en je voorkeuren en informatie te wijzigen;
 • De afmeldoptie te gebruiken die onderaan e-mailberichten staat;
 • Ons een e-mail te sturen op privacyoffice@verizon.com (als je je in de VS bevindt) of International-Data-Privacy@verizon.com (als je je buiten de VS bevindt); of

Je kan ons ook vragen om persoonlijke informatie over jou te verwijderen of het gebruik ervan te beperken door je Verizon Careers-account te verwijderen.

9. Neem contact met ons op

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt, of een klacht wil indien over hoe we de persoonsgegevens die we van jou hebben gebruiken, neem dan contact op met ons Privacyteam:

 • (als je in de VS bent) door een e-mail te sturen naar privacyoffice@verizon.com;
 • (als je buiten de VS bent) door een e-mail te sturen naar International-Data-Privacy@verizon.com.

10. Wijzigingen aan de verklaring

Verizon maakt soms wijzigingen aan deze Verklaring.

Door je persoonsgegevens met ons te delen, en door de Verizon Careers-website(s) te blijven gebruiken, bevestig je dat je de voorwaarden van deze Verklaring en het Verizon-privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Laatst aangepast in december 2021