Beleid inzake gegevensbescherming
en privacy

Inleiding

Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe de bedrijven van Verizon die buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd (en die we in dit beleid gezamenlijk zullen aanduiden als “Verizon”, “"we”, “wij”, “ons” of “onze”) uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Privacywetgeving in landen wereldwijd vereist dat Verizon u bepaalde informatie verstrekt die van toepassing is op de verzameling van uw persoonsgegevens door ons. Naast dit algemene beleid ontvangt u mogelijk aanvullende informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uw interactie met ons.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelt Verizon?

Verizon verzamelt persoonsgegevens van klanten en hun werknemers, sollicitanten, eindgebruikers, websitebezoekers, toepassingsgebruikers en kandidaat-werknemers. Mogelijk worden de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, de naam van uw bedrijf of werkgever, naam en functie van individuele contactpersonen, faxnummers, IP-adressen, identifiers en locatiegegevens van apparaten, gegevens over service- en websitegebruik, factuur- en transactiegegevens, en creditcard- of andere financiële gegevens. De aard van de gegevens die we verzamelen is afhankelijk van, bijvoorbeeld, de services die worden besteld of gepromoot. In geval van klanten die gebruikmaken van onze telematicaservices verzamelen we tevens gegevens over voertuigen en rijgedrag, met inbegrip van locatie- en snelheidsgegevens.

Hoe verkrijgt Verizon persoonsgegevens?

Verizon kan persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen, waaronder via bestellingen die door klanten en eindgebruikers worden geplaatst (telefonisch, per fax of e-mail, via internet of door middel van een aanvraagformulier, bestelformulier of contract), en via producten en services, portals en apps, informatieaanvragen van bestaande en potentiële klanten, en van leveranciers, opdrachtnemers en sollicitanten.

Verizon kan gebruikmaken van "cookies" en vergelijkbare technologieën om informatie te verkrijgen over bezoeken aan onze websites en over uw reacties op e-mailberichten van ons. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de vaste schijf van uw computer of op uw mobiele apparaat. Cookies worden gebruikt om onze sites te laten functioneren en verstrekken mogelijk informatie aan derden. Dit kan informatie betreffen over u, uw voorkeuren of uw apparaat. Aan de hand van deze informatie is het niet mogelijk uw identiteit te bepalen, maar wel om u een meer persoonlijke beleving te bieden. Cookies helpen ons met name (a) de kwaliteit en nuttigheid van onze sites te verbeteren en te bepalen welke onderdelen van onze websites of e-mails voor u interessant zijn, (b) uw voorkeuren op het gebied van technologie te bepalen, onder andere door uw configuratie en gebruikerskenmerken te herkennen en op te slaan, (c) de navigatie te stroomlijnen, en (d) een persoonlijke beleving te bieden. Daarnaast maakt het gebruik van cookies het voor ons mogelijk de toegang tot onderdelen van onze websites die met een wachtwoord zijn beveiligd te automatiseren, zodat u niet telkens uw wachtwoord hoeft in te voeren wanneer u een dergelijke website bezoekt.

Hier volgt een lijst van de soorten cookies die we gebruiken en de opties die u hebt met betrekking tot deze cookies:

  • Essentiële cookies helpen ons u de service te verlenen die u hebt aangevraagd en de website en functionaliteit ervan te beschermen. Het uitschakelen van deze cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website. Essentiële cookies mag u niet uitschakelen.

  • Cookies voor gebruiksvoorkeuren worden geactiveerd op het moment dat u bepaalde keuzes maakt op onze sites en worden gebruikt voor het onthouden van wachtwoorden in voorkeursinstellingen. Dit stelt ons in staat de aan u geboden beleving op u persoonlijk af te stemmen. U kunt toestemming voor het gebruik van deze cookies verlenen en intrekken.

  • Analytische cookies stellen ons in staat u te herkennen en uw gebruik van onze sites te meten, deze gebruiksgegevens vast te leggen, en de werking van onze sites te verbeteren en verder te ontwikkelen. Op onze sites worden cookies van Google Analytics gebruikt om te analyseren hoe gebruikers onze sites gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd door het cookie wordt normaalgesproken opgeslagen op een server van Google in de VS. Als u zich bevindt binnen de EU of de Europese Economische Ruimte, wordt uw IP-adres echter voor verzending door Google ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens Verizon om rapporten op te stellen over het gebruik van de website. Het IP-adres dat door Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de verzending van gebruiksgegevens naar Google blokkeren door een invoegtoepassing te downloaden en in uw browser te installeren. U kunt toestemming voor het gebruik van deze cookies verlenen en intrekken.

  • Cookies voor op gebruik gebaseerde advertenties die door ons en derden worden geplaatst maken het mogelijk te volgen wat u doet op bepaalde sites. Deze informatie wordt gebruikt om (a) een aangepaste beleving te bieden door middel van advertenties op sommige van onze websites of op websites van derden, of (b) de effectiviteit van onze digitale marketingcampagnes te volgen. U kunt toestemming voor het gebruik van advertentiecookies verlenen en intrekken. We maken gebruik van advertentiepartners, zoals Oath, die verplicht zijn zich te houden aan de gedragscode voor op gebruik gebaseerde online advertenties van de European Interactive Digital Advertising Alliance en het Internet Advertising Bureau UK. Meer informatie over het uitschakelen van op gebruik gebaseerde advertenties kunt u verkrijgen van het Internet Advertising Bureau.

  • Si es usuario de Senion at Work: la aplicación Senion recopila datos mediante Google Analytics para Firebase o un SDK equivalente y utiliza identificadores para dispositivos móviles (p. ej., ID de publicidad para Android o ID de publicidad para iOS). Para obtener más información acerca del uso de este servicio por parte de Google y cómo este recopila y procesa la información, consulte el enlace https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=es «Cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones que utilizan nuestros servicios».

Afhankelijk van het doel waarvoor ze worden gebruikt, blijven sommige cookies slechts actief gedurende één browsersessie en blijven andere actief gedurende langere tijd om de beoogde functie te kunnen vervullen. U hebt de mogelijkheid cookies te verwijderen of te blokkeren in uw webbrowser of door middel van andere commercieel verkrijgbare software, maar als u dat doet, kunt u bepaalde voorzieningen op onze websites mogelijk niet meer gebruiken. Ook werken deze instellingen mogelijk niet goed in combinatie met sommige technologieën.

In e-mails die we u toesturen kunnen webbeacons zijn opgenomen. Aan de hand hiervan kunnen we bepalen hoeveel mensen onze e-mails openen of klikken op koppelingen in onze e-mails. Als u het gebruik van webbeacons in e-mails die u ontvangt niet wilt toestaan, kunt u de weergave van html-afbeeldingen uitschakelen of html-weergave uitschakelen (door te kiezen voor tekstweergave) in uw e-mailsoftware.

We kunnen informatie over u verkrijgen die we verzamelen tijdens congressen, bijeenkomsten en seminars. We kunnen ook gegevens verzamelen door middel van chatrooms, bloginzendingen, nieuwsgroepen en websites voor social networking. Welke informatie we met uw toestemming kunnen bekijken op websites voor social networking verschilt per website en wordt bepaald door de privacy-instellingen die u configureert op de betreffende website.

Verizon verkrijgt ook gegevens van derden. Verizon kan bijvoorbeeld financiële informatie over klanten en eindgebruikers opvragen bij derden om de risico's te evalueren die zijn verbonden aan het verlenen van krediet. We kunnen ook contactgegevens van organisaties die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze producten en services aanschaffen.

Hoe gebruikt Verizon de verzamelde persoonsgegevens?

Verizon gebruikt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder het verlenen van onze services, het faciliteren van uw account, facturering, technische ondersteuning, productontwikkeling en betaaltoepassingen. In het geval van telematicaklanten kan Verizon informatie over voertuigen en rijgedrag koppelen aan persoonsgegevens. Verder gebruikt Verizon persoonsgegevens voor het verbeteren van de services die Verizon aanbiedt aan klanten en om fraude en andere illegale activiteiten te bestrijden.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot onze producten en services, met inbegrip van verzoeken om een enquête in te vullen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor marketing- of andere doeleinden die in verband staan met uw specifieke service wanneer dit in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy en door u opgegeven voorkeuren.

Wanneer u gebruikmaakt van websites en apps van Verizon, wordt informatie verzameld over uw apparaat en uw bezoek, zoals datum, tijdstip en duur van het bezoek aan onze websites (met inbegrip van de vraag of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent); blader-, zoek- en koopactiviteiten tijdens uw interactie met onze websites en apps; IP-adres; mobiel telefoonnummer; internetadres van de websites waar u vandaan komt en waar u vervolgens naartoe gaat, met inbegrip van de vraag of u rechtstreeks naar de website bent gekomen of bent doorverwezen via een andere website of koppeling; locatiegegevens in overeenstemming met uw browserinstellingen en app-keuze; en informatie over uw verbinding, met inbegrip van de browser, het besturingssysteem en platformtype van uw apparaat. We gebruiken deze informatie voor operationele doeleinden, prestatiemeting en andere zakelijke doeleinden, en om ons te helpen de marketingboodschap van Verizon effectiever over te brengen op onze websites en op andere websites. De marketingboodschap kan worden overgebracht door onze vertegenwoordigers, via e-mail of via andere services of middelen van Verizon. Deze informatie wordt verder gebruikt voor het afstemmen van de inhoud die u te zien krijgt, voor het evalueren van de effectiviteit van onze websites, en om u te helpen in het geval u problemen ondervindt bij de navigatie op onze websites.

Als u ervoor kiest gebruik te maken van onze introductieservice om een bevriende relatie te informeren over een pagina op een van onze websites, wordt u gevraagd rechtstreeks een e-mail te sturen naar uw bevriende relatie. We verzoeken u dit alleen te doen als u daarvoor toestemming hebt van uw bevriende relatie. Als uw bevriende relatie u rechtstreeks aan ons introduceert, kunnen we de opgegeven contactgegevens in bepaalde geografische gebieden gebruiken voor marketingactiviteiten, in overeenstemming met het toepasselijk recht. In sommige geografische gebieden, en voor zover dat wordt toegestaan door het toepasselijk recht, kunnen we uw telefoongesprekken met ons registreren of opnemen voor kwaliteitsborging en trainings- en beveiligingsdoeleinden.

We verstrekken specifieke informatie, zoals vereist op grond van het toepasselijk recht, over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de specifieke services die Verizon verleent aan u of uw bedrijf.

In sommige landen schrijft het toepasselijk recht voor dat we in staat moeten zijn de wettelijke basis te beschrijven op grond waarvan we uw persoonsgegevens verwerken. In de meeste gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van onze legitieme zakelijke belangen (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen inzicht te verkrijgen hoe onze services worden gebruikt en kennis te verkrijgen die ons in staat stelt nieuwe services te ontwikkelen), wanneer dit noodzakelijk is in verband met een overeenkomst, of wanneer dit voor ons dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme zakelijke belangen, treffen we maatregelen om erop toe e zien dat uw privacy wordt beschermd en ons ervan te vergewissen dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in verband met sommige van onze marketingactiviteiten), en wanneer we dat wettelijk verplicht zijn, vragen we u wellicht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en u kunt deze toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken die u aantreft aan het einde van deze kennisgeving.

Wanneer deelt Verizon persoonsgegevens?

Verizon deelt persoonsgegevens met bedrijven die niet tot de Verizon-familie behoren zoals beschreven in dit Privacybeleid en in de privacykennisgevingen voor specifieke services, zoals bepaald in overeenkomsten met onze klanten, met uw toestemming, en overigens indien we daarvoor beschikken over een wettelijke basis op grond van het toepasselijk recht.

We werken nauw samen met andere bedrijven en bedrijfsonderdelen die tot de Verizon-familie behoren, en we kunnen uw gegevens met hen delen voor interne rapportage, marketing, klantinzichten en optimalisatie van de dienstverlening.

Verizon maakt voor diverse zakelijke doeleinden gebruik van leveranciers en partners, onder andere om ons te helpen de services die we leveren aan te bieden, uit te voeren, te repareren, te herstellen en te factureren. We delen persoonsgegevens met deze leveranciers en partners wanneer dit noodzakelijk is om hen in staat te stellen namens ons werkzaamheden uit te voeren. We vereisen van deze leveranciers en partners dat ze de persoonsgegevens die we aan hen verstrekken beschermen en het gebruik van de persoonsgegevens beperken tot de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. We staan niet toe dat deze leveranciers en partners de gegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

Verizon kan persoonsgegevens ook delen wanneer (i) dit vereist is of wordt toegestaan op grond van de wet of een regulatieve plicht; (ii) dit noodzakelijk is om de identiteit te bepalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen die de openbare veiligheid mogelijk in gevaar brengen of zich bemoeien met de eigendommen of diensten van Verizon – met inbegrip van procedures die noodzakelijk zijn om achterstallige bedragen bij klanten te innen – of het gebruik ervan door onze klanten of anderen belemmeren; of (iii) in verband met een voorgenomen of daadwerkelijke verkoop of andere overdracht van alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen. Dergelijke onthullingen vinden uitsluitend plaats in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Sommige van onze websites of services worden mogelijk gezamenlijk aangeboden door Verizon en een van onze partners. Als u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van een van deze websites of services, is het mogelijk dat Verizon en het andere bedrijf persoonsgegevens ontvangen. In het geval van deze gezamenlijk aangeboden services dient u tevens het privacybeleid van het partnerbedrijf te bekijken. Daarin worden mogelijk praktijken beschreven die afwijken van de praktijken die hier worden beschreven.

De websites en services van Verizon kunnen plug-ins en widgets van sociale netwerken en andere derde partijen bevatten die informatie doorgeven aan de betreffende sociale netwerken of derde partijen over uw interactie met de Verizon-pagina's die u bezoekt of services die u gebruikt, zelfs als u niet klikt op de plug-in of widget en daar ook verder niet iets mee doet.

In het geval van Verizon Enterprise Solutions-klanten in Japan deelt Verizon persoonsgegevens binnen de kring van haar bedrijven op de volgende wijze. Verizon Japan Ltd deelt persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2 van dit Privacybeleid met Verizon Business Network Services Inc. en de Verizon-bedrijven die zich bevinden in de landen waarin Verizon Enterprise Solutions zakelijke activiteiten ontplooit voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid op de wijze die wordt beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid.

Draagt Verizon persoonsgegevens over naar andere landen?

Als onderdeel van de wereldwijde kring van Verizon-bedrijven, kan het Verizon-bedrijf dat services verleent aan u uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet overdragen aan een ander Verizon-bedrijf of aan externe partners en leveranciers. Entiteiten die uw persoonsgegevens ontvangen mogen deze uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk zijn gedeeld, en ze zijn verplicht deze te beschermen tegen verder gebruik. Deze bedrijven kunnen zich bevinden buiten het land waar u zich bevindt. Hoewel deze landen niet altijd beschikken over dezelfde wetten inzake gegevensbescherming of privacy als uw land, of mogelijk geen bescherming bieden die wordt beschouwd als "adequaat" of "gelijkwaardig" aan de privacyvoorschriften in het land waarin de service aan u wordt geleverd, verplicht de Verizon-entiteit die de service aan u levert haar werknemers en externe leveranciers tot dezelfde hoge norm van bescherming van persoonsgegevens als waartoe Verizon zichzelf jegens u heeft verplicht. Verizon hanteert bindende bedrijfsregels voor overdracht binnen sommige bedrijven uit de Verizon-groep en beschermingscontracten voor andere overdrachten. De bindende bedrijfsregels zijn hier te vinden: www.verizon.com/about/privacy/binding-corporate-rules. Overdracht kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming, die we op het aangewezen moment verkrijgen.

Hoe beschermt Verizon de verzamelde persoonsgegevens?

Verizon neem de vertrouwelijkheid en veiligheid van klanten serieus. Verizon hanteert technische, administratieve en fysieke veiligheidsvoorzieningen om de gegevens van klanten die we verzamelen of opslaan, met inbegrip van burgerservicenummers, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en bekendmaking. Werknemers worden geïnstrueerd omtrent het belang van de bescherming van de privacy en de juiste toegang tot, het gebruik van en de bekendmaking van gegevens van klanten. Op grond van onze praktijken en beleidsregels is toegang tot gevoelige informatie op grond waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld uitsluitend toegestaan voor personen die deze toegang om bedrijfsredenen nodig hebben. Persoonsgegevens en andere gevoelige dossiers wordt slechts bewaard zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor zakelijke, boekhoudkundige, fiscale of wettelijke doeleinden, en we houden ons aan toepasselijke wetten, zoals de Basiswet Nationale Belastingen in Zuid-Korea, die van ons vereisen dat we persoonsgegevens bewaren.

Hoewel we ons best doen om de persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan te beschermen, is geen programma 100% veilig. We kunnen dan ook niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen elke ongeautoriseerde poging om toegang te verkrijgen tot, gebruik te maken van of over te gaan tot onthulling van persoonsgegevens zullen voorkomen. Verizon beschikt over een draaiboek voor de respons op beveiligingsincidenten ten behoeve van de aanpak van incidenten waarbij zich ongeautoriseerde toegang heeft voorgedaan tot privégegevens die door ons zijn verzameld of opgeslagen

Rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Onderworpen aan het toepasselijk recht mag u vragen om toegang tot, of het bijwerken, corrigeren, overzetten, rectificeren en, waar redelijkerwijs praktisch mogelijk, verwijderen van uw persoonsgegevens, of u kunt uw instemming met ons gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. U kunt gebruikmaken van uw rechten door een e-mail of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens van het bedrijf. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van uw instemming of het verwijderen van bepaalde typen persoonsgegevens ertoe kan leiden dat wij bepaalde services niet meer kunnen leveren aan u als klant, leverancier of partner, of dat we niet meer kunnen reageren op uw vragen als sollicitant of opdrachtnemer. Om u en uw gegevens beter te kunnen beschermen, nemen we stappen om uw identiteit te bevestigen voordat we toegang verlenen tot of wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Als u zich bevindt in de EER, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor privacybescherming. Mogelijk hebt u dit recht ook in andere landen.

Contactgegevens

In geval van vragen over dit beleid of over uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via het e-mailadres of kunt u schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

International Data Privacy Office
Verizon Legal Department
RIBP Floor 1 Spur D Basingstoke Road
Reading, Berkshire
United Kingdom RG26DA

Wijzigingen in het beleid

We behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Raadpleeg het beleid daarom zo nu en dan opnieuw om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Aan de ingangsdatum die wordt vermeld aan het einde van het beleid kunt u zien wanneer wijzigingen zijn aangebracht. Indien Verizon ervoor kiest uw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken op een wijze die wezenlijk afwijkt van hetgeen is bepaald in ons beleid dat van kracht was op het moment dat we de gegevens van u verzamelden, bieden we u op passende wijze een keuze met betrekking tot dergelijk gebruik of dergelijke bekendmaking, bijvoorbeeld door middel van een opt-outmechanisme.

Recente wijzigingen in het privacybeleid weergeven

Januari 2023