Beleid inzake gegevensbescherming
en privacy

Inleiding

Het doel van dit beleid is te verklaren hoe de bedrijven van Verizon gevestigd buiten de VS (hierna “Verizon”, "we", "wij" of "ons" genoemd) uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. De privacywetgeving wereldwijd vereist dat Verizon u bepaalde informatie verstrekt die van toepassing is op het verzamelen door ons van uw persoonsgegevens. Naast dit algemene beleid kunt u ook bijkomende informatie ontvangen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van hoe u met ons interageert.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelt Verizon?

Verizon verzamelt persoonsgegevens van klanten en hun personeel, sollicitanten, eindgebruikers, leveranciers, websitebezoekers en toepassingsgebruikers. Onder andere de volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres, telefoonnummer (vast en/of gsm), e-mailadres, de naam van uw bedrijf of werkgever, naam en functie van individuele contactpersonen, faxnummers, IP-adressen, identificatie- en locatiegegevens van apparaten, gegevens over diensten- en websitegebruik, factuur- en transactiegegevens, en creditcardgegevens of andere financiële informatie. De aard van de informatie die we verzamelen hangt bijvoorbeeld af van de dienst(en) die wordt (worden) besteld of gepromoot. Bij klanten die onze telematicadiensten gebruiken, verzamelen we ook gegevens over voertuigen en rijgedrag, met inbegrip van locatie- en snelheidsgegevens.

Hoe verkrijgt Verizon persoonsgegevens?

Verizon kan persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen, waaronder via bestellingen die klanten en eindgebruikers plaatsen (telefonisch, per fax of per e-mail, via internet of met een aanvraagformulier, bestelformulier of contract), en via producten en diensten, portalen en apps, informatieaanvragen van bestaande en potentiële klanten en van leveranciers, opdrachtnemers en sollicitanten.

Verizon kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologie om informatie te verkrijgen over bezoeken aan onze websites en over uw reacties op e-mails die we u hebben gestuurd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het geheugen en op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om onze sites te laten functioneren of informatie aan derden te verstrekken. Deze informatie gaat mogelijk over u, uw voorkeuren of uw apparaat. De informatie identificeert u niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde ervaring geven. Cookies helpen ons specifiek om (a) de kwaliteit en bruikbaarheid van onze sites te verbeteren en te bepalen welke onderdelen van onze websites of e-mails interessant zijn voor u, (b) uw technologievoorkeuren te identificeren, inclusief de opslag en herkenning van uw configuratie en gebruikerskenmerken, (c) navigatie te bevorderen, en (d) uw ervaring te personaliseren. Daarnaast kunnen we met cookies de toegang automatiseren tot delen van onze websites die zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat u niet steeds uw wachtwoord moet invoeren wanneer u dergelijke websites bezoekt.

Hieronder volgt een lijst met alle soorten cookies die we gebruiken en uw opties:

  • Met essentiële cookies kunnen we de door u gevraagde service leveren en de website en zijn functies veilig houden. Het uitschakelen van deze cookies heeft mogelijk een invloed op de functionaliteit van de website. U mag essentiële cookies niet uitschakelen.

  • De cookies voor gebruiksvoorkeuren worden geactiveerd wanneer u bepaalde keuzes maakt op onze sites. De cookies onthouden wachtwoorden en instellingsvoorkeuren, zodat we uw ervaring aan uw wensen kunnen aanpassen. U kunt zich aanmelden en uw instemming met deze cookies intrekken.

  • Met analytische cookies kunnen we u herkennen en uw gebruik van onze sites meten, een verslag bijhouden van deze gebruiksinformatie en ons helpen om de manier waarop onze sites functioneren, te verbeteren en ontwikkelen. Onze sites maken gebruik van Google Analytics cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers onze sites gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie, wordt normaal gesproken opgeslagen op een Google-server in de VS. Wanneer u zich echter binnen de EU of de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt uw IP-adres op voorhand ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar afgekort. Google zal in opdracht van Verizon deze informatie gebruiken om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteit. Het IP-adres dat vanaf uw browser wordt doorgestuurd als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere data die wordt bijgehouden door Google. Als u een browserplug-in downloadt en installeert, kunt u voorkomen dat gegevens over uw internetgebruik worden doorgestuurd naar Google. U kunt zich aanmelden en uw instemming met deze cookies intrekken.

  • Gedragsreclamecookies die door ons en derden zijn geplaatst, maken het mogelijk om uw gedrag op bepaalde sites te monitoren. Deze informatie wordt gebruikt om (a) een gepersonaliseerde ervaring te bieden via advertenties op bepaalde van onze websites of via advertenties op websites van derden, of (b) de effectiviteit van onze digitale marketingcampagnes te monitoren. U kunt zich aanmelden en uw instemming met reclamecookies intrekken. We gebruiken advertentiepartners, waaronder Oath, die zich moeten houden aan de goede-praktijkprincipes van de European Interactive Digital Advertising Alliance en de Internet Advertising Bureau UK voor online gedragsadvertenties. U vindt meer informatie over gedragsadvertenties van het Internet Advertising Bureau en kunt zich hiervoor afmelden.

  • Als u Senion gebruikt op het werk, verzamelt de app gegevens met behulp van Google Analytics voor Firebase of een gelijkwaardige SDK en gebruikt ze identifiers voor mobiele apparaten (bijv. Android Advertising Identifier of Advertising Identifier voor iOS). Meer informatie over het gebruik van deze Google-service en hoe gegevens worden verzameld en verwerkt, vindt u op policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl "Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken".

Afhankelijk van hun doel, werken sommige cookies uitsluitend voor de duur van een enkele browsersessie, terwijl andere cookies langer actief zijn om naar behoren te functioneren. U kunt cookies verwijderen of blokkeren in uw webbrowser of door middel van andere in de handel verkrijgbare software; u kunt dan echter bepaalde voorzieningen op onze websites mogelijk niet meer gebruiken. Ook heeft uw browserconfiguratie mogelijk geen effect op bepaalde technologieën.

Wanneer we u e-mails sturen, nemen we daarin mogelijk webbakens op waarmee we kunnen bepalen hoeveel mensen onze e-mails openen of klikken op koppelingen in onze e-mails. Als u webbakens in e-mails die u ontvangt niet wilt toestaan, kunt u de weergave van html-afbeeldingen uitschakelen of html-weergave uitschakelen (door te kiezen voor tekstweergave) in uw e-mailprogramma.

We kunnen informatie over u verkrijgen die we verzamelen tijdens congressen, bijeenkomsten en seminars. We kunnen ook gegevens verzamelen via chatrooms, bloginzendingen, nieuwsgroepen en sociale media. Welke informatie we met uw toestemming kunnen bekijken op sociale media verschilt per website en wordt bepaald door de privacy-instellingen die u hebt geconfigureerd voor elke website.

Verizon krijgt ook gegevens van derden. Zo kan Verizon bij derden financiële informatie over klanten en eindgebruikers opvragen om de risico's te evalueren met betrekking tot het verstrekken van een krediet. We kunnen ook contactgegevens van organisaties die interesse tonen in onze producten en diensten aankopen.

Hoe gebruikt Verizon de verzamelde persoonsgegevens?

Verizon gebruikt uw persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden, hiertoe behoren de verlening van onze diensten, het beheer van uw account, facturering, technische ondersteuning, productontwikkeling en betalingstoepassingen. In het geval van telematicaklanten kan Verizon informatie over voertuigen en rijgedrag koppelen aan persoonsgegevens. Verder gebruikt Verizon persoonsgegevens voor het verbeteren van de diensten die Verizon aanbiedt aan klanten en om fraude en andere illegale activiteiten te bestrijden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot onze producten en diensten, inclusief verzoeken om een enquête in te vullen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketing of andere doeleinden die verband houden met uw specifieke service indien dit conform is met toepasselijke wetgeving op vlak van gegevensbescherming of privacy en de voorkeuren die u hebt opgegeven.

Als u gebruikmaakt van websites en apps van Verizon, wordt er informatie verzameld over uw apparaat en uw bezoek, zoals datum, tijdstip en duur van het bezoek aan onze websites (inclusief de vraag of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent); blader-, zoek- en koopactiviteiten tijdens uw interactie met onze websites en apps; IP-adres; mobiel telefoonnummer; internetadres van de websites waar u vandaan komt en waar u vervolgens naartoe gaat, met inbegrip van de vraag of u rechtstreeks naar de website bent gekomen of bent doorverwezen via een andere website of koppeling; locatiegegevens in overeenstemming met uw browserinstellingen en app-keuze; en informatie over uw verbinding, met inbegrip van de browser, het besturingssysteem en platformtype van uw apparaat. We gebruiken deze informatie voor operationele doeleinden, prestatiemeting en andere zakelijke doeleinden, en om ons te helpen de marketingboodschap van Verizon effectiever over te brengen op onze websites, op andere websites. De marketingboodschappen kunnen worden overgebracht door onze vertegenwoordigers, via e-mail of via andere Verizon-diensten of -apparaten. We gebruiken deze informatie ook om de inhoud die u ziet op maat af te stemmen, om de doeltreffendheid van onze websites te beoordelen en om u te helpen in het geval u problemen ondervindt bij de navigatie op onze websites.

Als u ervoor kiest gebruik te maken van onze doorverwijzingsdiensten om een vriend te informeren over een pagina op een van onze websites, wordt u gevraagd rechtstreeks een e-mail te sturen naar uw vriend. We verzoeken u dit alleen te doen als u daarvoor toestemming hebt van uw vriend. Als uw vriend u rechtstreeks aan ons doorverwijst, kunnen we de opgegeven contactgegevens in bepaalde geografische gebieden gebruiken voor marketingactiviteiten, in overeenstemming met het toepasselijk recht. In sommige regio's, en voor zover dat conform is met het toepasselijk recht, kunnen we uw telefoongesprekken met ons registreren of opnemen voor kwaliteitsgarantie en opleidings- en beveiligingsdoeleinden.

We zullen specifieke informatie verstrekken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van de specifieke service die Verizon u of uw bedrijf biedt.

Onder de lokale wetgeving in sommige landen moeten we de juridische basis kunnen beschrijven waarop we vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme zakelijke belangen (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt en om kennis te ontlenen die ons in staat stelt om nieuwe diensten te ontwikkelen), wanneer dit nodig is voor een contract of wanneer dit voor ons noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme zakelijke belangen, zorgen we ervoor dat uw privacy wordt beschermd en dat onze legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in verband met sommige van onze marketingactiviteiten) en wanneer de wetgeving ons hiertoe verplicht, kunnen we u om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met ons via de gegevens aan het einde van deze kennisgeving.

Wanneer deelt Verizon persoonsgegevens?

Verizon deelt persoonsgegevens buiten de Verizon-familie van bedrijven zoals beschreven in dit privacybeleid en in de privacykennisgevingen voor specifieke diensten, zoals uiteengezet in overeenkomsten met onze klanten, met uw toestemming en anders waar we een wettelijke basis hebben om dit doen onder de toepasselijke wetgeving.

We werken nauw samen met andere ondernemingen en bedrijven in de Verizon-bedrijvengroep en we kunnen uw persoonsgegevens met hen delen voor doeleinden zoals interne rapportage, marketing, klanteninzichten en serviceoptimalisering.

Verizon maakt voor diverse zakelijke doeleinden gebruik van leveranciers en partners, onder andere om ons te helpen de diensten die we leveren aan te bieden, uit te voeren, te repareren en te factureren. We delen persoonsgegevens met deze leveranciers en partners als dit noodzakelijk is om hen namens ons te laten werken. We eisen van deze leveranciers en partners dat ze de persoonsgegevens die we aan hen verstrekken beschermen en het gebruik ervan beperken tot de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. We staan niet toe dat deze leveranciers en partners de gegevens gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.

Verizon kan persoonsgegevens ook delen wanneer (i) Verizon op grond van de wet of een regelgevende verplichting verplicht is deze te onthullen; (ii) dit nodig is om de identiteit te bepalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen of zich bemoeien met de eigendommen of diensten van Verizon – inclusief de procedures die noodzakelijk zijn om achterstallige bedragen te innen bij klanten – of het gebruik ervan door onze klanten of anderen verhinderen; of (iii) in verband met een voorgenomen of daadwerkelijke verkoop of andere overdracht van alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen. Dergelijke onthullingen vinden uitsluitend plaats conform het toepasselijk recht.

Sommige van onze websites of services worden mogelijk samen aangeboden door Verizon en een van onze partners. Als u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van een van deze websites of services, is het mogelijk dat Verizon en het andere bedrijf persoonsgegevens ontvangen. In het geval van deze gezamenlijk aangeboden services dient u tevens het privacybeleid van het partnerbedrijf te raadplegen. Dit omvat mogelijk praktijken die afwijken van de praktijken die in dit beleid worden omschreven.

Tot de Verizon-websites en -services behoren mogelijk sociale netwerk of andere plug-ins van derden en widgets die informatie verschaffen aan hun bijhorende sociale netwerken of derde partijen over uw interacties met Verizon-pagina's die u bezoekt of diensten die u gebruikt, zelfs als u niet klikt op de plug-in of widget of er niet mee interageert.

In het geval van Verizon Enterprise Solutions-klanten in Japan deelt Verizon persoonsgegevens binnen de bedrijvengroep als volgt. Verizon Japan Ltd. deelt persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2 van dit Privacybeleid met Verizon Business Network Services Inc. en de Verizon-bedrijven die zich bevinden in de landen waarin Verizon Enterprise Solutions zakelijke activiteiten ontplooit voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid zoals beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid.

Draagt Verizon persoonsgegevens internationaal over?

Als onderdeel van de wereldwijde groep van Verizon-bedrijven, kan het Verizon-bedrijf dat aan u diensten verleent uw gegevens conform de wet overdragen aan een ander Verizon-bedrijf of aan externe partners en leveranciers. Entiteiten die uw persoonsgegevens ontvangen mogen ze enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk zijn gedeeld. De entiteiten moeten uw gegevens beschermen tegen verder gebruik. Deze bedrijven kunnen zich bevinden buiten het land waar u zich bevindt. Hoewel deze landen niet altijd dezelfde wetten inzake gegevensbescherming of privacy hanteren als uw land, of mogelijk geen bescherming bieden die wordt beschouwd als "geschikt" of "gelijkwaardig" aan de regels op vlak van privacy in het land waarin de dienst aan u wordt verleend, verplicht de Verizon-entiteit die de service aan u levert, haar werknemers en externe leveranciers tot dezelfde hoge norm van bescherming van persoonsgegevens als waartoe Verizon zichzelf tegenover u heeft verplicht. Verizon heeft Binding Corporate Rules ("BCR's") aangenomen voor overdracht van persoonsgegevens binnen een deel van de Verizon-bedrijvengroep en heeft contractuele bescherming voor andere overdrachten. De BCR's zijn hier beschikbaar: www.verizon.com/about/privacy/binding-corporate-rules. Bovendien zijn overdrachten afhankelijk van uw toestemming die we te gepasten tijde zullen vragen.

Hoe beschermt Verizon de verzamelde persoonsgegevens?

Verizon neem de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn klanten ernstig. Verizon hanteert technische, administratieve en fysieke veiligheidsvoorzieningen om de gegevens van klanten die we verzamelen of opslaan, waaronder ook rijksregisternummers, te beschermen tegen toegang, gebruik en bekendmaking door onbevoegden. Werknemers worden opgeleid met betrekking tot het belang van privacybescherming en de juiste toegang tot, het gebruik van en de bekendmaking van gegevens van klanten. Op grond van onze praktijken en beleidsregels is toegang tot gevoelige informatie op grond waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld uitsluitend toegestaan voor personen die deze toegang om bedrijfsredenen nodig hebben. Persoonsgegevens en andere gevoelige dossiers wordt slechts bewaard zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor zakelijke, boekhoudkundige, fiscale of wettelijke doeleinden, en we houden ons aan toepasselijke wetten, zoals de Basiswet Nationale Belastingen in Zuid-Korea, die van ons eisen dat we persoonsgegevens bewaren.

Hoewel we ons best doen om de persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan te beschermen, is geen programma 100% veilig. We kunnen niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen elke niet-toegestane poging om toegang te verkrijgen tot, gebruik te maken van of over te gaan tot de publicatie van persoonsgegevens zullen voorkomen. Verizon heeft een plan om te reageren op beveiligingsincidenten om op te treden bij incidenten wanneer er sprake is van een niet-toegestane toegang tot de privégegevens die door ons zijn verzameld of opgeslagen.

Rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving mag u vragen om toegang tot, of het bijwerken, corrigeren, rechtzetten en, waar redelijkerwijs praktisch mogelijk, verwijderen van uw persoonsgegevens, of u kunt uw instemming met ons gebruik van uw persoonsgegevens intrekken, indien van toepassing. U kunt uw rechten uitoefenen door ons een e-mail of neem contact op met ons via de onderstaande Contactgegevens van het Bedrijf. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van uw instemming of het verwijderen van bepaalde soorten persoonsgegevens ervoor kan zorgen dat wij bepaalde diensten niet meer kunnen verlenen aan u als klant, leverancier of partner, of dat we niet meer kunnen reageren op uw vragen als sollicitant of aannemer. Om u en uw gegevens beter te kunnen beschermen, ondernemen we stappen om uw identiteit te verifiëren alvorens we u toegang verlenen tot of wijzigingen laten aanbrengen in uw gegevens.

Wanneer u zich in de EER bevindt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor privacybescherming, mogelijk heeft u ook dit recht in andere landen.

Contactgegevens

Voor meer info over dit beleid of over uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via het e-mailadres of schriftelijk aan onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

International Data Privacy Office
Verizon Legal Department
RIBP Floor 1 Spur D Basingstoke Road
Reading, Berkshire
Verenigd Koninkrijk RG26DA

Beleidsupdates

We hebben het recht om dit privacybeleid aan te passen. Raadpleeg het daarom zo nu en dan opnieuw om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Aan de ingangsdatum die wordt vermeld aan het einde van het beleid kunt u zien wanneer er aanpassingen zijn doorgevoerd. Als Verizon ervoor kiest uw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken op een wijze die wezenlijk afwijkt van hetgeen is bepaald in ons beleid dat van kracht was op het moment dat we de gegevens van u verzamelden, bieden we u op passende wijze een keuze met betrekking tot dergelijk gebruik of dergelijke bekendmaking, bijvoorbeeld door middel van uitschrijving.

Raadpleeg recente wijzigingen in het privacybeleid

Januari 2023